Năm 2017, cần nỗ lực xây dựng Luật Quản lý nợ công sửa đổi

(eFinance Online) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, năm 2017, đơn vị cần nỗ lực hoàn thành việc xây dựng Luật Quản lý nợ công sửa đổi.
Toàn cảnh buổi họp. Toàn cảnh buổi họp.

Báo cáo chung về tình hình công tác của đơn vị, ông Võ Hữu Hiển - Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, trong đó xây dựng, trình cấp có thẩm quyền và bắt đầu triển khai hàng loạt các chương trình, kế hoạch trung hạn về đầu tư công, tài chính ngân sách và định hướng công tác huy động, sử dụng vốn vay nợ công. Chính vì vậy, đơn vị luôn xác định bên cạnh các nhiệm vụ chủ yếu trên các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao về huyđoộng vốn vay, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, quản lý tài chính đối với viện trợ; quản lý sử dụng vốn và trả nợ cần tập trung vào một số nội dung công tác quan trọng về kế hoạch, định hướng quản lý trong cả giai đoạn và trong dài hạn về cơ chế chính sách và định hướng quản lý nằm triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, trước bối cảnh nợ công có xu hướng tăng và tiến sát mức trần, trên cơ sở đánh giá thực tiễn công tác quản lý thời gian qua, bên cạnh việc báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương, định hướng quản lý trong thời gian tới, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đã triển khai đồng loạt các biện pháp tăng cường quản lý chặt chẽ, đảm bảo nợ công trong mức an toàn.

Theo đó, Cục đã thực hiện rà soát, tăng cường biện pháp quản lý để đảm bảo công tác cấp và quản lý bảo lãnh được siết chặt hơn nữa, như: trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phru tình hình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ năm 2015 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tạm dừng xem xét chủ trương bảo lãnh các dự án năm 2016. Đây cũng là một trong những giải pháp quyết liệt để kiềm chế tốc độ tăng trưởng nợ công trong những năm tới; công tác thẩm định dự án được tăng cường,...

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà biểu dương những kết quả, thành tích, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính- ngân sách của toàn ngành Tài chính.

Thứ trưởng đánh giá cao Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đã tham mưu giúp Bộ Tài chính xây dựng Đề án Tái cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công bền vững trình Bộ Chính trị, đồng thời trình Ban Thường vụ Quốc hội chương trình huy động vốn, trả nợ, quản lý nợ  trong 5 năm (2016 -2020).

Bên cạnh đó,  Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại tham mưu giúp bộ hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật liên quan tới quản lý nợ công, nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền bảo lãnh, cũng như nghiên cứu và chuẩn bị dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi, Nghị định sửa đổi Nghị định 15 về bảo lãnh chính phủ, nghị định về cho vay lại chính quyền địa phương; cũng như quyết định về cho vay lại cho các tổ chức tín dụng rủi ro, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho vay lại đối với cơ sở y tế địa phương và hàng loạt thông tư của Bộ Tài chính. Việc làm này góp phần hoàn thiện cơ chế, thể chế quản lý nợ công. 

"Năm 2017, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cần nỗ lực hoàn thành việc xây dựng Luật Quản lý nợ công sửa đổi." - Thứ trưởng nhấn mạnh.

(T.H)