Năm 2019: Thu ngân sách đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng vượt 9,1%

(eFinance Online) - Ngày 31/12/2019 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác khóa sổ thu, chi NSNN năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Điều đáng mừng nữa là cả 63/63 tỉnh thành đạt dự toán. Ảnh: Quang Minh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Điều đáng mừng nữa là cả 63/63 tỉnh thành đạt dự toán. Ảnh: Quang Minh.

Tính đến 12h00 ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% (128,1 nghìn tỷ đồng) so với dự toán, tăng 82,1 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội, trong đó: thu nội địa đạt 1.260,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,4% (87 nghìn tỷ đồng); thu từ dầu thô 55,9 nghìn tỷ đồng, vượt 25,3% (11,3 nghìn tỷ đồng); thu từ hoạt động XNK sau khi trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng đã tăng thêm 18,8 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Số thu cân đối ngân sách đạt xấp xỉ 217,9 nghìn tỷ đồng, vượt 15,2% (28,8 nghìn tỷ đồng) so với dự toán; tỷ lệ động viên thu NSNN đạt 25%GDP, riêng động viên thuế và phí đạt 21%GDP.

Năm 2019: Thu ngân sách đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng vượt 9,1%  ảnh 1  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Kinh nghiệm điều hành của chúng tôi vừa qua là triển khai rất triệt để, cụ thể hoá các giải pháp được nêu tại Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ ngay từ ngày đầu tháng đầu. Ảnh: Quang Minh. Như vậy cả giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân đạt 24,7%GDP (vượt kế hoạch là 23,5%GDP); cơ cấu thu ngân sách trung ương (NSTW) chiếm 55%, thu ngân sách địa phương (NSĐP) chiếm 45% tổng thu NSNN; tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách tăng dần: năm 2016 là 68,9%, năm 2019 là 81,9%, đến năm 2020 dự kiến gần 84% (tỷ trọng thu dầu thô và thu cân đối từ hoạt động XNK năm 2016 tương ứng là 3,6% và 15,5%, năm 2019 tương ứng là 3,6% và 14,2%,  năm 2020 tương ứng là 2,3% và 13,8%). Cả thu NSTW và thu NSĐP đều vượt dự toán, trong đó: thu NSTW vượt xấp xỉ 4% (32,2 nghìn tỷ đồng), thu NSĐP vượt 16% (96 nghìn tỷ đồng) so với dự toán. Hầu hết các địa phương hoàn thành vượt dự toán thu nội địa, với 30 địa phương vượt trên 20% dự toán, 14 địa phương vượt từ 10 - 20% dự toán và 17 địa phương vượt dưới 10% dự toán; những địa phương có kết quả thu đạt cao là Ninh Bình, Bắc Giang, Bình Định, Phú Yên...

Năm 2019, Bộ Tài chính đã tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách, quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, chứng khoán, bảo hiểm; điều tra chống buôn lậu bắt giữ 17,3 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 71,7 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN 25,1 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 17,2 nghìn tỷ đồng).

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, dự kiến đến cuối ngày 31/12/2019, thu NSNN do cơ quan thuế quản lý thu sẽ đạt 1,268 triệu tỷ đồng, vượt thu 100.000 tỷ đồng so với dự toán, tương đương 8,6%. Có thể nói, đây là năm đầu tiên sau nhiều năm cơ quan thuế đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu. Trong đó, thu dầu thô vượt 26,2% dự toán, thu nội địa trừ dầu đạt 1,237 triệu tỷ đồng, vượt 7,9%. 

Năm 2019: Thu ngân sách đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng vượt 9,1%  ảnh 2 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Minh.Báo cáo số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, tính đến ngày 30/12/2019, tổng số thu NSNN của cơ quan hải quan đạt 348.071,12 tỷ đồng, bằng 115,8% dự toán, đạt 110,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11,0% so với năm trước. Ước tính đến cuối ngày 31/12/2019, số thu sẽ đạt xấp xỉ 350.000 tỷ đồng, vượt dự toán gần 16%, tương đương 45.000 tỷ đồng.

Đối với việc thu hồi nợ đọng, cơ quan thuế đã thực hiện thu hồi 35.200 tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang. Tổng số nợ thuế nội địa cuối tháng 12/2019 là 80.830 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó: nợ có khả năng thu là 40.602 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với thời điểm 31/12/2018; nợ không có khả năng thu hồi là 40.228 tỷ đồng, chiếm 49,8%, tăng 7,1% so với thời điểm 31/12/2018. Cơ quan Hải quan đã thu hồi và xử lý 992 tỷ đồng nợ đọng thuế.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, đến nay Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm được 2.901 đầu mối (riêng năm 2019 giảm 2.172 đầu mối) các đơn vị từ trung ương đến địa phương, trong đó hệ thống thuế năm 2019 giảm 1.968 đầu mối, hải quan giảm 12 đầu mối, KBNN giảm được 192 đầu mối. Thông qua việc thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính nên lũy kế năm 2019 và dự toán năm 2020 đã tiết kiệm được khoảng 3.000 tỷ đồng.

Về chi NSNN, theo quy định của Luật NSNN, một số nhiệm vụ chi đang thực hiện dở dang sẽ tiếp tục được thanh toán đến hết ngày 31/01/2020 (hết thời gian chỉnh lý quyết toán), có những nhiệm vụ được xem xét chuyển nguồn tiếp tục thực hiện trong năm 2020. Chi NSNN năm 2019 được quản lý chặt chẽ theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đồng thời cơ cấu lại chi trong từng lĩnh vực, gắn với đổi mới sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Với kết quả thu, chi NSNN như trên, bội chi NSNN năm 2019 giảm từ mức 3,7% dự toán xuống ở mức dưới 3,4% GDP thực hiện; nợ công đến nay giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016.

Năm 2019 đã tiếp tục cơ cấu một bước nợ công, kéo dài kỳ hạn phát hành TPCP (kỳ hạn bình quân là 13,47 năm, tăng 0,78 năm so với cuối năm 2018); giảm chi phí nợ công (lãi suất phát hành bình quân 11 tháng năm 2019 là 4,68%/năm, giảm từ 1,2-1,6%/năm so với thời điểm đầu năm 2019); tăng tỷ trọng vay trong nước, dự kiến cuối năm 2019 đạt 62,3% tổng dư nợ Chính phủ (so với mức 60,1% năm 2016)...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết đây là tin vui nối tiếp các tin vui khác của kinh tế xã hội năm 2019. Ngày 30/12/2019 ghi nhận giá trị xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD và tính đến ngày 31/12/2019 có thể đạt 518 tỷ USD. Đến ngày 31/12/2019, tin vui nữa là kết quả thu NSNN tăng 9,1% dự toán, cao hơn nhiều so mục tiêu phấn đấu là vượt dự toán 3%. Trong các chỉ tiêu thì chỉ tiêu ngân sách là tiền tươi thóc thật, cân đối quan trọng nhất trong các cân đối kinh tế vĩ mô, không có thu chi thì lấy gì điều hành, trong khi điều kiện nước ta chỉ có 16 tỉnh thành tự đảm bảo được thu chi và có điều tiết, còn lại các tỉnh trung ương phải hỗ trợ. Điều đáng mừng nữa là cả 63/63 tỉnh thành đạt dự toán. Trong đó, 2 thành phố lớn là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đảm bảo dự toán, tạo điều kiện cho cả nước hoàn thành chỉ tiêu.

Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết với những kết quả tích cực về thu ngân sách đạt được đến ngày cuối năm, việc điều hành tài chính ngân sách trong năm tới với điều kiện nền kinh tế bình thường sẽ có dư địa rất tốt để phấn đấu hoàn vượt mức chỉ tiêu vượt thu 3% như nghị quyết của Quốc hội giao. Với những kết quả này, theo đánh giá sơ bộ, chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính ngân sách 5 năm theo nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội. 

Quang Minh