Năm 2020: Có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Ngày 20/3/2013, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trưc tuyến với các địa phương trong cả nước để triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt Nghị quyết và điều hành Hội nghị thảo luận. Tham dự Hội nghị có Đại diện Ban cán sự Đảng nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Được sự ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị Khóa XI về sự cần thiết ban hành Nghị quyết; quan điểm, mục tiêu và các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21.

Diện bao phủ BHXH còn thấp

Tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (hệ thống chính sách an sinh xã hội. Trong những năm qua, công tác BHXH và BHYT đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị-xã hội. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT từng bước được hoàn thiện phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; số người tham gia BHXH, BHYT tăng qua các năm.

Tuy nhiên, công tác BHXH, BHYT còn một số hạn chế, yếu kém. Diện bao phủ BHXH còn thấp, mới đạt khoảng 20% lực lượng lao động, số người tham gia BHYT đạt khoảng 65% dân số. Quản lý nhà nước về BHXH, BHYT chưa đáp ứng được yêu cầu; việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT còn nhiều thiếu sót. Tình trạng doanh nghiệp nợ và trốn đóng BHXH, BHYT còn nhiều; quản lý và sử dụng quỹ BHXH chưa chặt chẽ và quỹ BHXH, nhất là quỹ hưu trí, tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần; Quỹ BHYT luôn tiềm ẩn nguy cơ thâm hụt; việc khám, chữa bệnh theo BHYT chưa đáp ứng nhu cầu…

Đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương  khẳng định: Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đã đề ra mục tiêu: Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý,  sử dụng hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Nghị quyết 21 cũng đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả những mục tiêu đã đề ra.

Rà soát sửa đổi bất cập

Tại hội nghị, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương  đã thảo luận một số nội dung quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết 21 như: Hướng dẫn số 64 ngày 10-12-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; dự thảo kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Đảng Bộ Tài chính; dự thảo kế hoạch của BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa XI và những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện BHXH, BHYT tại các địa phương hiện nay.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị đã cụ thể hóa những mục tiêu, định hướng phát triển bền vững công tác BHXH, BHYT và đã tập trung thảo luận bàn giải pháp thực hiện hiệu quả những mục tiêu mà nghị quyết đề ra.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết 21 tới toàn thể đảng viên, nhân dân để người dân thấy được lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT; Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về BHXH, BHYT...

Các bộ, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 21. Nghiên cứu những chế tài đủ mạnh, nghiêm minh răn đe những hành vi làm sai quy định BHXH, BHYT. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; quản lý và sử dụng hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ BHXH, BHYT. Ban Kinh tế Trung ương hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nghị quyết, tổng hợp báo cáo định kỳ Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

(PV)