Năm 2021: Dự kiến dự toán chi cân đối NSNN 1.687 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Đây là số liệu được nêu tại Báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân. Báo cáo gồm 4 phần: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Phụ lục số liệu liên quan.
Ảnh minh họa – nguồn: Internet.Ảnh minh họa – nguồn: Internet.

Ước cả năm 2020 thu NSNN đạt 1.323,1 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.512,3 nghìn tỷ đồng. Thực hiện 9 tháng bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so cùng kỳ năm 2019.  Ước cả năm thu NSNN đạt 1.323,1 nghìn tỷ đồng, giảm 189,2 nghìn tỷ đồng (-12,5%) so dự toán, giảm 14,7% so thực hiện năm 2019; tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 20,7% GDP, riêng huy động từ thuế, phí đạt 17,2% GDP.

Trong đó, thu nội địa dự toán thu là 1.264,1 nghìn tỷ đồng, thực hiện 9 tháng đạt 64,3% dự toán, giảm 8,3% so với năm 2019 và ở mức thấp nhất so với cùng kỳ một số năm gần đây. Ngay từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Việt Nam, để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Chính phủ cho miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng vật tư và thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch và các vật tư, nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp da giày, dệt may, chế biến nông, lâm, sản, thủy sản, cơ khí, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp ô tô.

Tiếp đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành hoặc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ban hành một loạt các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành đã rà soát để miễn, giảm các khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Các gói hỗ trợ tài chính đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giảm căng thẳng cân đối luồng tiền, chi phí và áp lực tài chính ngắn hạn cho doanh nghiệp, hộ sản xuất - kinh doanh. Kết quả thực hiện các chính sách đến hết tháng 9 đạt khoảng 88,4 nghìn tỷ đồng, trong đó: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất khoảng 71,8 nghìn tỷ đồng; Miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí khoảng 16,6 nghìn tỷ đồng.

Thu từ dầu thô, dự toán thu là 35,2 nghìn tỷ đồng trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước 9,02 triệu tấn, giá bán 60 USD/thùng. Thực hiện 9 tháng bằng 78,2% dự toán, giảm 36,9% so cùng kỳ năm 2019 do sản lượng thanh toán và giá dầu giảm. Ước thực hiện cả năm đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7 nghìn tỷ đồng (-7,7%) so dự toán, giảm 42,2% so thực hiện năm 2019; trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân cả năm khoảng 45 USD/thùng, giảm 15 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán cả năm ước đạt 9,4 triệu tấn, vượt 380 nghìn tấn so kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu, dự toán thu 208 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng bằng 64,7% dự toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại quốc tế, làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn, như: xăng dầu các loại, ô tô nguyên chiếc, sắt thép, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm mạnh,... đã tác động làm giảm thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Cơ quan hải quan đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh về thủ tục hải quan, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính thuế cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Ước thực hiện cả năm, tổng số thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 170 nghìn tỷ đồng, giảm 38 nghìn tỷ đồng (-18,3%) so dự toán.

Thu viện trợ, dự toán thu là 5 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng bằng 16,6% dự toán. Ước thực hiện cả năm đạt dự toán là 5 nghìn tỷ đồng.

Dự toán chi cân đối NSNN là 1.747,1 nghìn tỷ đồng; thực hiện 9 tháng bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019. Ước thực hiện cả năm đạt 1.686,2 nghìn tỷ đồng, giảm 60,89 nghìn tỷ đồng (-3,5%) so dự toán.

Đến hết tháng 9, NSNN đã chi khoảng 17,5 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp khoảng 16,2 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Ước thực hiện cả năm đạt 1.068,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12 nghìn tỷ đồng (+1,1%) so dự toán, chủ yếu là tăng chi do được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, dự phòng, dự trữ và các nguồn lực khác của ngân sách địa phương để chi cho công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành, đảm bảo an sinh xã hội.

Dự toán bội chi NSNN năm 2020 là 234,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,44% GDP.

Trong điều hành, do tác động của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, việc triển khai các biện pháp thu - chi NSNN hỗ trợ nền kinh tế, nên đánh giá bội chi NSNN năm 2020 ước khoảng 319,46-357,96 nghìn tỷ đồng, bằng 4,99-5,59%GDP.

Đến cuối năm 2020, dự kiến dư nợ công bằng khoảng 56,8-57,4%GDP, dư nợ Chính phủ bằng khoảng 50,8-51,4%GDP.

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 giảm 11% so với năm 2020

Trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2021; dự toán NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6% so với năm 2020, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; giá dầu thô 45 USD/thùng; tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Cụ thể, dự toán thu cân đối NSNN năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,5%GDP điều chỉnh, trong đó từ thuế, phí khoảng 13%GDP (tương ứng 19,7% và 16,6% nếu tính theo quy mô GDP chưa điều chỉnh ). Cụ thể:

Dự toán chi NSNN năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2017-2020; đồng thời, tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công.

Dự kiến dự toán chi cân đối NSNN năm 2021 là 1.687 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 60,1 nghìn tỷ đồng (-3,4%) so dự toán năm 2020. Dự kiến bố trí dự toán chi NSNN cho một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Trong bối cảnh thu NSNN chưa thể phục hồi, để có nguồn lực bố trí chi đầu tư phát triển, góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ bội chi NSNN năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh  (tương ứng 343,67 nghìn tỷ đồng).

Đến hết năm 2021, dự kiến dư nợ công khoảng 46,1%GDP điều chỉnh, dư nợ Chính phủ khoảng 41,9%GDP điều chỉnh (tương ứng khoảng 58,6% và 53,2% nếu tính theo quy mô GDP chưa điều chỉnh)…

Nhằm đảm bảo mục tiêu đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất, Bộ Tài chính đã đưa toàn văn “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân. 

Dự kiến cân đối thu, chi NSNN 03 năm 2021-2023

Đối với thu NSNN, Bộ Tài chính sẽ phấn đấu khoảng 4,33 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân 15,5%GDP điều chỉnh (từ thuế, phí 13%GDP) . Tiếp tục cơ cấu lại thu NSNN, tăng tỷ trọng thu nội địa, dự kiến đến năm 2023 khoảng 85-86%. Chi NSNN khoảng 5,4 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã và đang tạo ra những thách thức đối với Kế hoạch NSNN trung hạn 3 năm 2021-2023. Tỷ lệ bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2021-2023 dự kiến khoảng 3,8% GDP điều chỉnh . Nợ công đến năm 2023 khoảng 48,1% GDP điều chỉnh, nợ Chính phủ khoảng 44,1%GDP điều chỉnh.

Kim Liên