Năm 2022: Thu chi sẽ “thắt lưng buộc bụng” và đa dạng nguồn thu

(eFinance Online) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022 vừa được Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói: “Tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành Tài chính vào thành tích chung của đất nước cũng như của Chính phủ. Trong điều kiện khó khăn, thu ngân sách tăng hơn so với năm ngoái là kết quả rất đáng phấn khởi. Ngành Tài chính đi tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử hỗ trợ doanh nghiệp...".
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành Tài chính. Ảnh: QM.Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành Tài chính. Ảnh: QM.

Thu ngân sách tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020

Năm 2021 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính - NSNN; góp phần quan trọng thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả ứng phó với dịch Covid-19, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí,... nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân. Kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất ban hành trong năm 2021 khoảng 119,4 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ gần 120 nghìn doanh nghiệp và 20 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Tính cả số miễn, giảm theo các chính sách ban hành năm 2020 nhưng tiếp tục được thực hiện trong năm 2021 là 16,8 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 38 nghìn tỷ đồng, thì tổng số đã thực hiện miễn, giảm, giãn, hỗ trợ trong năm 2021 khoảng 174,2 nghìn tỷ đồng.

Năm 2022: Thu chi sẽ “thắt lưng buộc bụng” và đa dạng nguồn thu ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: "Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý, điều hành tốt chính sách tài chính- ngân sách". Ảnh: QM.Trong tổ chức thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý thu; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế; đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Bên cạnh đó, đã triển khai nhiều giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm ước khoảng 668,5 tỷ USD, xuất siêu khoảng 4 tỷ USD.

Theo Bộ Tài chính, thu NSNN năm 2021 ước đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, bằng 116,4% (vượt  219,9 nghìn tỷ đồng) dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020; trong đó, chủ yếu tăng thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu tiền sử dụng đất; thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất – kinh doanh vượt  14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020; tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 18,6%GDP (vượt mục tiêu 15,5%GDP). Thu ngân sách trung ương ước đạt 106,7% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 128,2% dự toán.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Tài chính đã đề xuất cấp có thẩm quyền nhiều chế độ, chính sách chi NSNN cho phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo nguồn kinh phí đẩy nhanh tiến độ mua và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân dân, như: trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ươn và ngân sách địa phương; thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, với số tiền huy động đến hết ngày 31/12/2021 đạt 8.803 tỷ đồng; trình Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021 và 2022;... 

Bộ Tài chính đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí 12.100 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 và 1.237 tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch của Bộ Y tế năm 2020 chuyển sang năm 2021 để mua vắc-xin phòng Covid-19; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung 14.620 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiện chi ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi NSNN năm 2021 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chi NSNN năm 2021 ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán. Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, NSNN đã chi 74 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; xuất cấp 141,97 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở 33 địa phương. Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm hơn năm trước, ước đến hết 31/12/2021 đạt 74,7% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (năm 2020 đạt 82,66%).

Cũng theo Bộ tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo. Ước tính năm 2021, bội chi NSNN dưới 4% GDP.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước. Lũy kế đến ngày 31/12/2021 đã thực hiện phát hành được 318,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,92 năm, lãi suất bình quân 2,3%/năm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành, tăng cường quản lý nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh; giám sát chặt chẽ nợ chính quyền địa phương, đảm bảo các chỉ số nợ năm 2021 trong phạm vi Quốc hội quyết định. Tổ chức tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn ngắn sang kỳ hạn dài, lãi suất thấp hơn, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Trong năm 2021, tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên (chủ yếu là kỳ hạn trên 10 năm, đồng thời nâng kỳ hạn lên 20-30 năm), với lãi suất phát hành thấp hơn. Nhờ vậy, kéo dài kỳ hạn còn lại, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn.

Đến cuối năm 2021, dư nợ công khoảng 43,7% GDP, nợ Chính phủ khoảng 39,5% GDP, dư nợ vay nước ngoài quốc gia khoảng 39%GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ dưới 23% tổng thu NSNN, trong phạm vi giới hạn an toàn cho phép.

Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương quản lý, điều hành giá gắn với yêu cầu đặt ra trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo đời sống người dân, đảm bảo điều kiện sản xuất đầu vào cho doanh nghiệp, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phục hồi kinh tế. Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước kiểm soát giá (xăng dầu, điện,...); đẩy mạnh kiểm tra chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Năm 2021, giá cả thị trường được giữ ổn định; chỉ số CPI bình quân cả năm 2021 chỉ tăng 1,84%, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra năm 2021; khung khổ pháp lý quản lý giá tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. 

Ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thị trường, Bộ Tài chính đã xây dựng đề án Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2021-2030; thành lập Sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chịu tác động của dịch Covid-19. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường; xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giao dịch thị trường được thông suốt.

Năm 2022: Thu chi sẽ “thắt lưng buộc bụng” và đa dạng nguồn thu ảnh 2 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: QM.Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2021. Đến hết ngày 31/12/2021, chỉ số VN-Index đạt 1.498,28 điểm, tăng 35,7% so với cuối năm 2020, quy mô vốn hóa cổ phiếu trên thị trường đạt khoảng 7.729 nghìn tỷ đồng (trên 92% GDP ước thực hiện năm 2021), tăng 46% so với cuối năm 2020. 

Bộ Tài chính cho biết, thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng tốt, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2021 ước đạt 214,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm 2020; tổng tài sản đạt 710 nghìn tỷ đồng, tăng 23,86%; đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 577,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,24%.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội cho ý kiến về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); trình Chính phủ ban hành các Nghị định về sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp,...

Theo Bộ Tài chính công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra; mới thoái vốn nhà nước tại 18 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 1.665 tỷ đồng, thu về 4.402 tỷ đồng; phê duyệt phương án cổ phần hóa 04 doanh nghiệp, trong đó có 03 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, với tổng giá trị doanh nghiệp là 333 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty là 196 tỷ đồng.

Năm 2021, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% (182/182) nhiệm vụ; rà soát, bãi bỏ 198 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 19 thủ tục và ban hành mới 115 thủ tục trong các lĩnh vực hải quan, quản lý thuế, chứng khoản, bảo hiểm,..; cập nhật thường xuyên lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đạt 100% kế hoạch (đạt 896/896 thủ tục); nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung 290 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý.
Tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (PAR index 2020) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020), Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ 2/17 Bộ, cơ quan ngang bộ với 94,8/100 điểm, là năm thứ 7 liên tiếp nằm trong top 3 Bộ đứng đầu về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính.

Dẫn đầu về ứng dụng CNTT 

Năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan; kết nối phần mềm quản lý văn bản (eDocTC) để gửi, nhận văn bản thông qua trục liên thông văn bản quốc gia với 95 cơ quan, đơn vị; triển khai 896 thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý (mức độ 3, 4 là 533 thủ tục, đạt tỷ lệ 59,5%; mức độ 4 là 452 thủ tục, đạt tỷ lệ 50,5%, tăng 12% so năm 2020); 99,93% hồ sơ của doanh nghiệp tham gia hệ thống khai thuế điện tử và 99,07% đã nộp thuế điện tử qua 55 ngân hàng thương mại; triển khai hóa đơn điện tử có gắn mã của cơ quan thuế tại 6 cục thuế nhằm chống thất thu, trục lợi thuế và buôn bán hóa đơn giả; sau gần 01 tháng triển khai đạt trên 92,5% doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử, tiến tới triển khai toàn quốc đảm bảo đúng thời hạn quy định; có 235 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan được cung cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (với 13 Bộ, ngành tham gia kết nối), 215/237 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan mức độ 3 và 4 (209 thủ tục mức độ 4); 09/11 thủ tục hành chính lĩnh vực KBNN được cung cấp trực tuyến (07 dịch vụ mức độ 4; 01 dịch vụ mức độ 3 và 01 dịch vụ mức độ 2).

Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu và là 8 năm liên tiếp (từ năm 2013-2020) dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT Index khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong năm 2021 Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp một số Vụ thuộc Tổng cục Thuế thành Cục; đồng thời, đã ban hành quyết định về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị. Qua đó, đã sắp xếp giảm 15 đầu mối đơn vị cấp Chi cục và tương đương, giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ và rà soát sắp xếp các cơ sở đào tạo bồi dưỡng theo quy định. 

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Đồng thời, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công về mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ NSNN theo phương thức tập trung; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng và trụ sở chuyên dùng; báo cáo việc kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định. Luỹ kế đến cuối tháng 12/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương (riêng năm 2021 là 1.402 cơ sở nhà, đất).

Năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, KBNN,...) đã thực hiện trên 75,2 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách; sử dụng vốn đầu tư; quản lý giá, chứng khoán; kiểm tra trên 01 triệu hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; làm tốt vai trò của Ban chỉ đạo 389 điều tra chống buôn lậu, đã bắt giữ, xử lý trên 14,56 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan; kiến nghị xử lý tài chính 60,3 nghìn tỷ đồng (kiến nghị thu nộp NSNN 13,4 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ, giảm khấu trừ và xử lý tài chính khác xấp xỉ 47 nghìn tỷ đồng). 

Năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và theo dõi tình hình triển khai 17 Nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện 14 hiệp định thương mại tự do (FTAs) và 03 hiệp định/ thỏa thuận thương mại song phương khác; tích cực tham gia đàm phán các FTAs chưa kết thúc. Bộ Tài chính đã chủ động tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực và đa phương trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+3, APEC, V20, ASEM, WEF, OECD, PEMNA, tham gia các diễn đàn quốc tế do Liên hợp quốc, WTO, WB, IMF tổ chức; triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính, nhất là về quản lý tài chính công; cập nhật các đánh giá, khuyến nghị của các tổ chức tài chính quốc tế về tình hình kinh tế vĩ mô, điều chỉnh chính sách tài khóa của Việt Nam để ứng phó với tác động của dịch Covid-19...

Năm 2022 tiếp tục chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng

Bộ Tài chính cho biết, năm 2022, dự toán thu là 1.411,7 nghìn tỷ đồng; trong đó: thu nội địa chiếm 83,35%; thu dầu thô chiếm 2%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu chiếm 14,1%; thu viện trợ chiếm 0,55%. Chi NSNN dự toán năm 2022 là 1.784,6 nghìn tỷ đồng. Bội chi NSNN 4% GDP.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Bộ Tài chính đề ra 8 nhóm giải pháp, đó là: Một là, điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, nhằm thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - NSNN; đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh xây dựng chính phủ số.

Ba là, phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; bảo đảm dự toán thu NSNN.

Năm là, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành Tài chính được giao trong năm 2022.

Sáu là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên.

Bảy là, tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Tám là, điều hành ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và xử lý tiếp các nhiệm vụ của năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: Sang năm 2022, ngoài các giải pháp đã nêu tại hội nghị và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các ý kiến tham gia của bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu – chi NSNN năm 2022 và các nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đẩy mạnh chống thất thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Về thực hiện cải cách, hiện đại hóa trong công tác quản lý, đáng lưu ý, theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính đã triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực tại 6 địa phương lớn, điều này đã thúc đẩy tăng thu NSNN. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai tại 47 địa phương, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm, để đến tháng 7/2022 thực hiện 100% hóa đơn điện tử có mã xác thực. Việc thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế sẽ góp phần chống thất thu ngân sách, chống gian lận trục lợi thuế.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các địa phương chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết quay số trúng thưởng theo hóa đơn qua mã. Đây là hình thức khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua xổ số. Các địa phương đẩy mạnh tăng thu từ chuyển nhượng bất động sản, thu trên nền tảng số và thương mại điện tử..., góp phần tăng thu về ngân sách nhà nước.
Đồng tình với các giải pháp Bộ Tài chính đã nêu cũng như ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đề nghị: Bộ Tài chính cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thể chế, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời triển khai thực hiện trên cơ sở 6 quan điểm, 12 nhóm nhiệm vụ của Chính phủ. Ngành Tài chính phải bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để điều chỉnh và chủ động thích ứng, thực hiện các vấn đề dự báo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 năm 2022 Chính phủ chuẩn bị ban hành.

Trong năm 2022, Bộ Tài chính cần tiếp tục: Phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm mang tính dài hạn, minh bạch và bền vững; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống gian lận xuất xứ có hiệu quả...

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Tài chính: tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính; chủ động hội nhập, hợp tác tài chính quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; coi trọng sức chiến đấu, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức Đảng trong ngành Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất chất lượng dựa vào đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy phát triển ngành, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Phương An