Năm 2035: Người Việt Nam đạt thu nhập bình quân khoảng 18.000 USD

Sáng nay (ngày 23/2/2016), Chính phủ Việt Nam và Nhóm ngân hàng Thế giới đã công bố báo cáo "Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ". Báo cáo đã đề ra những giải pháp để giúp Việt Nam phát triển kinh tế trong 20 năm tới, trong đó đặt mục tiêu đầy tham vọng là đưa nước ta trở thành nước thu nhập trung bình cao - khoảng 18.000 USD.

Lễ công bố báo cáo “Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”  diễn ra vào sáng nay. Ảnh: T.NLễ công bố báo cáo “Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ” diễn ra vào sáng nay. Ảnh: T.N

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, báo cáo “Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ” là sáng kiến chung của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Jim Young Kim chấp thuận vào tháng 7.2014.

Báo cáo tập trung vào  ba trụ cột là: Nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân; Thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội và nâng cao hiệu quả khu vực công.

Đối với trụ cột nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân, báo cáo đề xuất một số biện pháp tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế và khu vực tài chính, trong đó tập trung vào nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ quyền sở hữu tài sản và thực thi chính sách cạnh tranh. Báo cáo gợi ý Việt Nam cần các chính sách và đầu tư để hỗ trở tăng trưởng các ngành công nghiệp có liên quan đến các chuỗi cung ứng toàn cầu, sử dụng khôn ngoan  hơn các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định TPP. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề xuất cải tiến ngành nông nghiệp đi đôi với tăng cường bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất năng lượng sạch.

Về trụ cột thúc đẩy công bằng, hòa nhập xã hội, theo báo cáo đây không phải là việc đơn giản. Báo cáo kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường hòa nhập và công bằng xã hội, tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho các nhóm dân tộc thiểu số, người tàn tật và phụ nữ... Để thực hiện điều đó, Việt Nam cần phải có một nền quản trị tốt, các thể chế hiện đại và một xã hội thượng tôn pháp luật.

Về trụ cột nâng cao hiệu quả nhà nước, báo cáo đưa ra các đề xuất cải thiện quản trị nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch, để đảm bảo Việt Nam có hệ thống thể chế mạnh nhằm bắt kịp sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho rằng: "Việt Nam là một tấm gương thành công về phát triển. Từ một nước nghèo nhất, trong 30 năm qua, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức gần 7% và đã áp dụng các chương trình mục tiêu giúp hàng chục triệu người thoát khỏi cảnh nghèo cực. Tuy nhiên, Việt Nam không ngủ quên trên chiến thắng mà Chính phủ Việt Nam mong muốn tiếp tục đưa đất nước trở thành quốc gia hiện đại, thịnh vượng, công bằng, dân chủ. Điều đó được thể hiện ở việc Việt Nam đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới xây dựng báo cáo Việt Nam 2035, với nhiều đề xuất cải cách cho Việt Nam trong những năm tới".

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhận định: "Nước ta đang đứng trước bước ngoặt cải cách và phát triển. Thời cơ và thuận lợi rất lớn, nhưng thách thức và khó khăn cũng không hề nhỏ. Để đạt được khát vọng hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ lựa chọn duy nhất của chúng ta là thực hiện cải cách. Nếu không, chúng ta không thể khai thác được cơ hội, cũng không thể vượt qua thách thức và nguy cơ tụt hậu xa hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung bình sẽ khó có thể tránh khỏi".

(T.Ngà)