Nam Định: 9 tháng đầu năm thu NSNN đạt hơn 3.600 tỷ đồng

(eFinance Online) - KBNN Nam Định vừa cho biết, tính đến ngày 20/9/2018, tổng thu NSNN trên địa bàn là 3.613,625 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, bằng 131% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó thu nội địa là 3.350,1 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, bằng 131% so với cùng kỳ năm 2017; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 263,525 tỷ đồng, đạt 84% dự toán, bằng 136% so với cùng kỳ năm 2017.

Chi tiết một số khoản thu nội địa như sau: Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý là 208,252 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, bằng 27% so với cùng kỳ năm 2018. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý là 68,246 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, bằng 22% so với cùng kỳ năm 2017. Thu từ khu vực DN FDI là 73,589 tỷ đồng, đạt 49% dự toán, bằng 127% so với cùng kỳ năm 2017. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 459,854 tỷ đồng, đạt 46% dự toán, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2017. Thu từ xổ số kiến thiết là 25,742 tỷ đồng, đạt 83% dự toán, bằng 114% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến ngày 20/9/2018, tổng chi ngân sách nhà nước là 10.711,25 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách Trung ương là 1.990,822 tỷ đồng; Chi ngân sách tỉnh là 4.455,794 tỷ đồng; Chi ngân sách huyện là 2.714,094 tỷ đồng; Chi ngân sách xã là 1.550,540 tỷ đồng.

Tổng số tiền kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc là 6.734,805 tỷ đồng. Các khoản chi thường xuyên luôn được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2018, KBNN Nam Định đã thực hiện giải ngân 89% kế hoạch vốn năm 2018 và vốn kéo dài năm 2017 theo chế độ quy định.

(PV)