Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công giúp phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

Sáng nay, ngày 22/6, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển LHQ (UNDP), Thanh tra Chính phủ phát động Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa sự tham gia của người dân vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Năm 2009, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng tổ chức Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam (VID) với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng”. Sau thành công của VID 2009, chuỗi Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI 2011, VACI 2013 và VACI 2014) ra đời với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Bộ Phát triển quốc tế Vương quốc Anh và một số nhà tài trợ khác với mục tiêu huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng nhằm hiện thực hóa các giải pháp phòng, chống tham nhũng từ cấp cơ sở.
 
Tại lễ phát động, Thanh tra Chính phủ đã phổ biến 10 sáng kiến điển hình từ các chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam và chuỗi Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam và kêu gọi các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể có tư cách pháp nhân ở cấp địa phương gửi hồ sơ đề xuất nhân rộng để nhận hỗ trợ triển khai thực hiện tại cộng đồng. 
 
Giám đốc quốc gia UNDP tại Việt Nam, bà Louise Chamberlain hoan nghênh nỗ lực của Thanh tra Chính phủ và các đối tác phát triển trong việc thúc đẩy sáng kiến cải tiến trong công tác phòng chống tham nhũng, và nêu bật tầm quan trọng của việc khuyến khích thúc đẩy thực hiện trên phạm vi rộng những sáng kiến hiệu quả nhằm tăng cường hơn nữa mình bạch, liêm chính, trách nhiệm giải trình.
 
Bà Chamberlain nói: “Chúng tôi hy vọng rằng tiếp nối thành công của Ngày sáng tạo Việt Nam và chuỗi Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng, Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực hơn nữa cho cộng đồng và đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận được dịch vụ công chất lượng tốt”.
 
10 sáng kiến điển hình được Thanh tra Chính phủ giới thiệu thuộc bốn nhóm chủ đề: Giám sát cộng đồng; Giáo dục về PCTN cho thanh thiếu niên; Truyền thông, nâng cao nhận thức về PCTN trong cộng đồng; và Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.
 
Trên cơ sở 10 mô hình này, Thanh tra Chính phủ dự kiến chọn 10 đề xuất nhân rộng khả thi nhất để hỗ trợ triển khai thực hiện trong thời gian tối đa không quá một năm, với kinh phí hỗ trợ tối đa cho mỗi đề án là 7.000 USD. Hạn nộp hồ sơ đề xuất là ngày 20 tháng 11 năm 2015. Chương trình Nhân rộng Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” do UNDP) tài trợ.
 
(HTH)