Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin pháp luật tài chính

Triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hôm nay 19/11, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính phối hợp với Chương trình 585  đã tổ chức Tọa đàm về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin pháp luật tài chính trên các báo, tạp chí ngành Tài chính.

Toàn cảnh Tọa đàm. Toàn cảnh Tọa đàm.

Trong những năm qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được Lãnh đạo Bộ và các Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ đã được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và quyết liệt triển khai thực hiện, qua đó giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những thông tin pháp luật mới cũng như giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp luật tài chính, nâng cao nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật cho doanh nghiệp theo đúng mục tiêu và yêu cầu đặt ra. 

Ông Đặng Công Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, là một đơn vị đa ngành đa lĩnh vực, hàng năm, Bộ Tài chính đã ban hành rất nhiều những văn bản pháp lý đến người dân và doanh nghiệp. Để cung cấp kịp thời những thông tin đó đến doanh nghiệp ngay từ trong quá trình soạn thảo đến khi ra văn bản chính thức thì báo chí là một trong những kênh quan trọng.

Vì thế đây là hoạt động rất quan trọng trong việc thực thi nhiệm vụ của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ pháp lý DN nhất trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay.

Hiện nay, ngành Tài chính có 19 cơ quan báo, tạp chí, bản tin. Qua khảo sát của Vụ Pháp chế, các báo, tạp chí đã có rất nhiều hình thức cung cấp thông tin pháp luật tài chính thông qua việc mở chuyên trang, chuyên mục, thông tin pháp luật tài chính. Các báo trong Ngành đã phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ để đăng tải kịp thời thông tin về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản mới ban hành.

Thông tin pháp luật được truyền tải đến doanh nghiệp chủ yếu tập trung giới thiệu về phạm vi và đối tượng thi hành, một số nội dung cơ bản và hiệu lực văn bản QPPL, qua đó góp phần đáp ứng được nhu cầu cơ bản trong công tác phổ biến, tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự đã được nghe tham luận của Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Hải quan, Tạp chí Tài chính, Tạp chí Thuế Nhà nước và đại diện một số đơn vị chuyên môn trong Ngành.

Các ý kiến tham gia đều khẳng định việc tuyên truyền pháp luật về tài chính là một nhiệm vụ trọng tâm. Để nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp thông tin pháp luật tài chính trên các báo, tạp chí ngành Tài chính, nhiều giải pháp đã được nêu ra.

Ông Trần Văn Lộc - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan đề nghị, cần thể hiện sự chủ động của công tác phổ biến văn bản QPPL trong việc tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận với các văn bản QPPL. Việc chủ động không chỉ là cào bằng, cứ có văn bản mới là phổ biến cho tất cả mà phải nghiên cứu, xem xét lựa chọn cụ thể đối tượng có liên quan để tuyên truyền cho trúng, đúng.

(T.H)