Nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm PFPG

Ngày 24/4, Bộ Tài chính và các nhà tài trợ đã cùng nhóm họp để thảo luận và thống nhất những nội dung chính của chương trình đối thoại cấp cao sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 tới. Đây là một trong những hoạt động cải tiến của năm nay nhằm giúp Hội nghị đối thoại chính đạt được hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu của các bên tốt hơn, từ đó đạt được đồng thuận cao hơn trong Kế hoạch hợp tác thời gian tới.

Toàn cảnh buổi thảo luận.Toàn cảnh buổi thảo luận.

Qua hơn 8 tháng triển khai Kế hoạch PFPG 2014 - 2015 (từ tháng 8/2014 đến nay), Nhóm đã phối hợp thực hiện được 11/13 hoạt động theo đúng lộ trình cam kết, đạt 85% khối lượng công việc. Theo đó, có 4 hoạt động hoàn thành và trở thành các sản phẩm tư vấn chính sách hiệu quả, đóng góp thiết thực cho Ngành, gồm: cụ thể các khuyến nghị về tiến độ sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước; các khuyến nghị về triển khai hệ thống thông tin tài chính chính phủ (GFMIS); một số khuyến nghị về định hướng sửa đổi Luật Quản lý tài sản công; xây dựng vận hành trang thông tin phục vụ Nhóm trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Và 7 hoạt động đang được Bộ Tài chính và Nhóm đối tác tích cực phối hợp triển khai theo đúng tiến độ.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính đánh giá, các hoạt động này đã và đang đạt được một số tác động ban đầu phù hợp như lộ trình triển khai thực hiện báo cáo Đánh giá chi tiêu công (PER) đã được Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện (tháng 9/2014); một số khuyến nghị thiết thực đã được các đối tác Tài chính công đóng góp cho quá trình triển khai Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước (tháng 10/2014); xác định được nội dung hỗ trợ kỹ thuật triển khai hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực quản lý thị trường tài chính, công cụ tài chính nhà nước trong lĩnh vực Quỹ hưu trí tự nguyện (tháng 12/2014),...

Đồng thời, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm PFPG, thời gian tới, cần  hình thành bộ máy giúp việc để làm tốt hơn công tác dự thảo báo cáo, kế hoạch duy trì hệ thống thông tin và chủ trì tham vấn; hình thành các đầu mối thông tin mang tính ổn định hơn từ tất cả các phía để nâng cao hiệu quả hai chiều của hoạt động thông tin và tăng cường hiệu quả của đối thoại cấp cao.

Đại diện Bộ Tài chính cùng đại diện các nhà tài trợ đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất về các nội dung xung quanh Hội nghị đối thoại cấp cao của Nhóm PFPG sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2015.

(T.H)