Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và vai trò của công nghệ thông tin

(eFinance Online) - Đây là chủ đề Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam 2017 (VF 2017) do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) tổ chức ngày hôm nay 6/10/2017 tại Hà Nội. 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc.

Hội thảo - Triển lãm Tài chính Việt Nam hàng năm được tổ chức nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa các lãnh đạo cao cấp trong ngành Tài chính với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong ngành tài chính. Năm nay, VF 2017 là diễn đàn để các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ thông tin trao đổi, chia sẻ về các giải pháp chính sách quản lý tài sản công và giải pháp công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhận định, tài sản công có phạm vi rộng, có giá trị rất lớn, được hình thành, tích lũy qua nhiều thời kỳ, là cơ sở vật chất để thực hiện công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, đồng thời là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. 

Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và vai trò của công nghệ thông tin ảnh 1 Quang cảnh Hội thảo VF 2017.
Trong những năm qua, khuôn khổ thể chế về quản lý tài sản công ở Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, tạo lập hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để quản lý các loại tài sản công. Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các văn bản quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với các tài sản có giá trị lớn, sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các bộ, ngành, địa phương ban hành định mức sử dụng tài sản chuyên dùng cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Thứ trưởng đánh giá, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; hiệu quả sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trên thực tiễn vẫn còn xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng tài sản công. 

Vừa qua, ngày 21/6/2017, Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội đã được thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; chống lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản. Triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; thắt chặt việc mua sắm, trang bị tài sản công. 

Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và vai trò của công nghệ thông tin ảnh 2 Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Tại Hội thảo, các diễn giả đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế về chính sách, nghiệp vụ quản lý tài sản công; kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; những khó khăn thách thức đối với phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; yêu cầu đặt ra để phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công ở Việt Nam.

Đồng thời, thảo luận, làm rõ các xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; quản lý tài sản công; kinh nghiệm, xu hướng các nước về việc nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản công. Các diễn giả cũng đã tập trung thảo luận các giải pháp, chính sách khuôn khổ thể chế, các giải pháp về công nghệ trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Hội thảo gồm Phiên Báo cáo toàn thể và 2 Chuyên đề chuyên sâu. Phiên Báo cáo toàn thể của Hội thảo trình bày những vấn đề tổng quant rong quản lý, sử dụng tài sản công ở Việt Nam với tham luận từ lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban tổ chức: Cục Quản lý công sản, Cục Tin học và Thống kê tài chính; Vụ Tài chính Ngân sách (Văn phòng Quốc hội); cùng góc nhìn chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới và các đơn vị công nghệ FPT IS; Delta Green Industrial.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và vai trò của công nghệ thông tin ảnh 3 Các diễn giả tham gia tọa đàm cùng đại biểu.
Phiên Chuyên đề 1 với chủ đề "Cơ chế chính sách và các hoạt động nghiệp vụ quản lý tài sản công" đưa ra những góc nhìn đa chiều trong xây dựng chính sách và thực tế triển khai quản lý, sử dụng công sản ở cấp Trung ương và địa phương từ lãnh đạo, chuyên gia các đơn vị: Cục Quản lý công sản, Cục Tin học và Thống kê tài chính;Cục Quản lý công sản, Cục Tin học và Thống kê tài chính; Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính); Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp); Sở Tài chính tỉnh/thành phố và Ngân hàng Thế giới. 

Phiên Chuyên đề 2 với chủ đề "Cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công và sự gắn kết với cơ sở dữ liệu quốc gia tài chính" với các giải pháp công nghệ như: Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công, Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Trung tâm DPAS- Cục Quản lý Công sản), Công nghệ bảo mật SDN, Giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số cho lĩnh vực tài chính công (IBM)...

(Thu Hằng - Chí Thanh)