Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT lên 100% cho một số đối tượng cận nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 805 QĐ-TTg, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 70% (đang áp dụng theo Quyết định 797/QĐ-TTg) lên mức 100%.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2013, người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia) sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thời gian hỗ trợ 5 năm sau khi thoát nghèo.

Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 1/1/2013 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 1/1/2013 chưa đủ 5 năm, thời gian còn lại được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 1 năm.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Đối với các đối tượng người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định tại Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%. Các địa phương còn lại bố trí từ ngân sách địa phương.

(KD)