Năng suất lao động năm 2015 tăng 6%

Tổng cục Thống kê cho biết, năng suất lao động năm 2015 theo giá hiện hành của toàn nền kinh tế ước tính đạt 79,3 triệu đồng/năm. Tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm 2015 ước tính tăng hơn 6% so với năm 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua đều cải thiện theo hướng tăng đều qua các năm. Bình quân giai đoạn 2006-2010 tăng 3,4%/năm, trong đó giai đoạn 2006-2010 tăng 3,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 tăng 4,2%/năm.

Năng suất lao động năm 2015 tăng 23,6% so với năm 2010, tuy thấp hơn so với mục tiêu đề ra là tăng 29-32% nhưng tốc độ tăng năng suất lao động thời kỳ này cao hơn thời kỳ 2006-2010, góp phần thu hẹp dần khoảng cách tương đối so với năng suất lao động của các nước ASEAN.

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cũng cho rằng, năng suất lao động của nước ta hiện nay vẫn còn ở mức thấp so với các nước trong khu vực và không đồng đều giữa các ngành và lĩnh vực. Khoảng cách tương đối về năng suất lao động tuy đã giảm đáng kể nhưng khoảng cách tuyệt đối (chênh lệch mức năng suất lao động) giữa Việt Nam với các nước ASEAN có trình độ phát triển cao hơn như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia lại gia tăng.

Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, nguyên nhân của tình trạng trên là do cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, trong khi năng suất lao động ngành nông nghiệp ở nước ta còn thấp. Máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ còn lạc hậu; chất lượng, cơ cấu và hiệu quả sử dụng lao động chưa đáp ứng yêu cầu.Ngoài ra, Tổng cục Thống kê cho rằng còn một số điểm nghẽn và rào cản về cải cách thể chế và thủ tục hành chính chưa được khắc phục.

Trước thực tế này, nhiều chuyên gia bày tỏ lo lắng hơn bao giờ hết bởi khi Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, năng suất lao động là một động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, nâng cao năng suất lao động là giải pháp khó nhưng buộc phải làm nếu chúng ta muốn nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Nếu như trước đây, chúng ta tăng trưởng  theo chiều rộng bằng cách tăng vốn, dựa vào lao động thấp, khai thác tài nguyên, thì nay chúng ta sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới tăng năng suất lao động quốc gia. Đây chính là điểm mấu chốt cho tăng trưởng kinh tế trong 2016 và các năm tiếp theo.

Để làm được điều này, theo các chuyên gia, Việt Nam cần  dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp năng suất thấp sang khu vực có năng suất cao trong các ngành công nghiệp và dịch vụ; phá bỏ rào cản, thúc đẩy sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách thể chế, để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; tăng cường hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa; khuyến khích, nâng đỡ các ý tưởng sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp… Có như vậy, năng suất lao động của Việt Nam mới được tăng cao và chúng ta mới tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế hơn nữa.

(Tường Lâm)