Nền kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua

Sáng nay (28/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khai mạc hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, năm 2015, nền kinh tế tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng cao nhất trong 8 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp. 

Sáng 28/12, Chính phủ tổ chức buổi họp trực tuyến với các địa phương. Nguồn: Internet.Sáng 28/12, Chính phủ tổ chức buổi họp trực tuyến với các địa phương. Nguồn: Internet.

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, lạm phát ít biến động, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tài chính ổn định. Công tác quản lý thu - chi NSNN đươc tăng cường, thu NSNN cả năm ước vượt dự toán. Kinh tế tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, vượt mục tiêu đề ra, tạo đà cho sự phát triển 5 năm tới.

Sản xuất công nghiệp có mức tăng cao hơn nhiều so với các năm trước, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả; chính sách phát triển thủy sản, kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia được chú trọng. Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, sức mua và tổng cầu được cải thiện đáng kể.

Cơ cấu lại nền kinh tế đạt được nhiều kết quả; môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện đáng kể; hoạt động phát triển doanh nghiệp trong nước chuyển biến tích cực. Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá, đặc biệt là thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế.

Công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Các cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; cải cách TTHC đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực; tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường, đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó,  các chỉ tiêu chủ yếu mà Chính phủ đề ra trong năm 2016 là: GDP tăng khoảng 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP...

Để đạt mục tiêu trên,  Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng linh hoạt, hiệu quả. Thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, phối hợp với chính sách tiền tệ để hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực đầu tư công, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

(T.Ngà tổng hợp)