NFSC: Đà kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi rõ nét

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG - NFSC) nhận định: Đà kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi rõ nét trong bối cảnh các cân đối vĩ mô được duy trì, tạo nền tảng cho kinh tế trong  thời gian  tới bước vào giai đoạn “tăng trưởng nhanh và bền vững”.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Tổng cầu chuyển biến tích cực

Đầu tư chuyển biến tích cực, tổng vốn đầu tư phát triển quý 1/2015 tăng 9,1% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng quý 1/2014 (3,8%). Vốn đầu tư khu vực dân doanh tăng khá. Tính đến 20/4 tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 2,78%  (cùng kỳ năm 2014 tăng 0,53%). Vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm đạt 4,2 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư từ NSNN tính đến tháng 4/2015 tăng 2,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2014 giảm 4,5%).  

Theo thống kê, tổng mức hàng  hóa bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  4 tháng đầu năm  sau khi loại trừ yếu tố giá tăng gần 8% so cùng kì năm 2014, cao hơn mức tăng  của cùng kỳ 3 năm trước (cùng kỳ các năm 2012, 2013, 2014 tăng lần lượt là 6,1%; 4,6%; 5,5%). Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ quý 1/2015 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2014. Một trong những nguyên nhân là do số khách du lịch  đến Việt Nam giảm mạnh khiến  ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống chỉ tăng trưởng 5,9% trong quý 1/2015, thấp hơn nhiều so với mức tăng 7,6% của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ số niềm tin tiêu dùng (ANZ) tháng 4/2015 ở mức 140,2 điểm, cao hơn 10,6 điểm so với cùng kỳ 2014 (129,6 điểm); cao hơn rất nhiều so với mức bình quân 134,5 điểm trong suốt thời gian qua.

Đáng chú ý, công nghiệp và xây dựng phục hồi mạnh mẽ,  là động lực chính của tăng trưởng khi mà tính chung  4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4% so cùng kì năm trước (cùng kì năm trước tăng 4,8%), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng  10,1% (cùng kì năm trước tăng 7,4%). Ngành xây dựng và hoạt động kinh doanh bất động sản đều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng trong quý 1/2015 cao hơn 1 điểm % so với tốc độ tăng của cùng kỳ (4,40% so với 3,40%) và tăng trưởng hoạt động kinh doanh bất động sản cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ (2,55% so với 2,43%).

Mặc dù vậy, xuất khẩu lại có chiều hướng tăng trưởng chậm. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ năm 2014 tăng 16,9%). Xuất khẩu tăng trưởng chậm hơn cùng kỳ do  cả  yếu tố giá  và lượng. Tính riêng  quý 1/2015  chỉ số  giá hàng xuất khẩu (tính theo đô la Mỹ)  đã giảm 3,62% so  với cùng kỳ. Nhưng nếu loại trừ yếu tố giá thì xuất khẩu cũng chỉ tăng 10,52%, vẫn thấp hơn mức tăng cùng kỳ  (13,2%). Đồng thời, chỉ số giá hàng hóa thế giới tháng 4/2015 giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 4 tháng đầu năm nay ước tính đạt 53,1 tỷ USD, đưa mức nhập siêu 4 tháng đầu năm lên gần 3  tỷ USD, bằng  6% tổng kim ngạch xuất khẩu - cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra 5%.

Kinh tế vĩ mô duy trì vững chắc hơn

Lạm phát tiếp tục ổn định và duy trì ở mức thấp. CPI tháng 4/2015 chỉ tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ  năm ngoái. Lạm phát cơ bản duy trì ổn định ở mức (2-4%) trong vòng 1 năm trở lại đây (tháng 4/2014 đến tháng 4/2015). Dự báo  CPI  tháng 5/2015 tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 0,96% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong bối cảnh  thu từ dầu thô giảm  nhưng  thu nội địa và thu từ xuất nhập  khẩu tăng nên tổng thu NSNN vẫn đảm bảo.  Tổng thu NSNN lũy kế đến tháng 4/2015  đạt  314,2  nghìn tỷ đồng, tăng  9,4% so cùng kỳ (cùng kỳ 2014 tăng 14%), bằng 34,5% dự toán.  Trong đó,  thu từ dầu thô  giảm  32,6% so cùng kỳ (cùng kỳ 2014 giảm  4%) nhưng do kinh tế phục hồi  thu nội địa và thu từ xuất nhập khẩu tăng lần lượt  17% và  7,3% so cùng kỳ (cùng kỳ 2014 tăng 17,3% và 21,4%).

Tăng trưởng tín dụng tốt ngay từ những tháng đầu năm.  Tháng 4/2015, tăng trưởng tín dụng đạt 2,78%, là mức cao nhất trong 3 năm gần đây (2013 và 2014 tương ứng là 1,04% và 0,53%). Đây là một tín hiệu khả quan cho thấy tăng trưởng tín dụng không còn bị dồn áp lực vào những tháng cuối năm. Dòng tín dụng cũng  có xu hướng phân bổ tốt hơn vào những ngành và khu vực ưu tiên. Trong 2 tháng đầu năm, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản và ngành vận tải viễn thông là hai ngành có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất, lần lượt ở mức 2,33% và 4,52%. Thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định; thanh khoản tiền VND và USD đều cải thiện và có xu hướng ổn định trong thời gian tới. LDR tại thời điểm T2/2015 là 84% (T12/2014: 83%). Huy động tiền gửi khách hàng đạt 4 triệu 438 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu năm (giảm 0,02%). Tại thời điểm T2/2015, LDR VND là 84%, LDR ngoại tệ là 83%.

Tóm lại, theo nhận định của UBGSTCQG thì đà kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét trong bối cảnh các cân đối vĩ mô được duy trì, tạo nền tảng cho kinh tế trong  thời gian  tới bước vào giai đoạn “tăng trưởng nhanh và bền vững”, tức tăng trưởng nhanh trên nền tảng vĩ mô ổn định.

(T.Hương)