Nga đầu tư mạnh vào lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam

(eFinance Online) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến nay, Liên bang Nga đã có 6 dự án trong lĩnh vực dầu khí với tổng vốn đầu tư là 531 triệu USD; chiếm hơn 50% tổng vốn FDI đăng ký của Nga tại Việt Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tính lũy kế đến tháng 8/2016, Liên bang Nga có 111 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,05 tỷ USD và xếp thứ 23/112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, quy mô vốn bình quân một dự án của Liên bang Nga khoảng 9,5 triệu USD.

Riêng trong 8 tháng đầu năm 2016, Liên bang Nga đầu tư 7 dự án mới tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,87 triệu USD; xếp thứ 41/65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. 

Tính đến nay, các nhà đầu tư Liên bang Nga đã đầu tư vào 13/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào ngành khai khoáng. Liên bang Nga có 7 dự án trong lĩnh vực này với tổng vốn đầu tư là 581,2 triệu USD (chiếm 55% tổng vốn đầu tư của Liên bang  Nga tại Việt Nam).

Đứng thứ hai là lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống với 7 dự án và 203,6 triệu USD vốn đầu tư (chiếm hơn 19% tổng vốn đầu tư của Liên bang Nga tại Việt Nam). Đứng thứ ba là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 34 dự án và 133,8 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư của Liên bang Nga tại Việt Nam).

Thống kê cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, vốn đầu tư của Liên bang Nga đa số tập trung vào hình thức liên doanh với gần 500 triệu USD trên tổng số 39 dự án (chiếm 44,6% tổng vốn đầu tư của Liên bang Nga tại Việt Nam).

Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh  có 4 dự án với 381,2 triệu USD vốn đăng ký (chiếm 36,2% tổng vốn đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam). Hình thức 100% vốn nước ngoài có 68 dự án với tổng vốn đầu tư là 201,5 triệu USD (chiếm 19% tổng vốn đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam).

Đến nay, các nhà đầu tư Liên bang Nga đã có mặt tại 23/63 địa phương của cả nước (tính cả khu vực dầu khí ngoài khơi). Khu vực dầu khí ngoài khơi dẫn đầu với 6 dự án và tổng vốn đầu tư 531,2 triệu USD (chiếm hơn 50% tổng vốn đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam).

Đứng thứ hai là tỉnh Khánh Hòa với 4 dự án và gần 192 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 18,2% tổng vốn đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam). Đứng thứ ba là thủ đô Hà Nội, có 27 dự án và 127,4 triệu USD vốn đầu tư (chiếm 12% tổng vốn đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam).

(P.V)