Ngành Tài chính thực hiện toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng

Chiều ngày 18/1, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 13/8/2015 của Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN; Công văn số 2344/TTCP-C.IV ngày 14/8/2015 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN.

Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 29/9/2015, và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Đến nay các đơn vị đã hoàn thành Tổng kết theo Kế hoạch.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá, việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm  thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng thể hiện quyết tâm chính trị, hoạt động thiết thực của toàn ngành Tài chính trong việc triển khai pháp luật về PCTN và Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết.

Từ thực tế 10 năm qua triển khai thực hiện Luật PCTN có thể khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đã và đang được Bộ Tài chính tích cực triển khai trên mọi phương diện hoạt động với sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao.

Để có được những kết quả quan trọng, những năm qua Bộ Tài chính đã có nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, từ sửa đổi, bổ sung hoàn thiện về thể chế, chính sách, pháp luật về tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, đến tập trung hơn vào việc tổ chức đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý, gắn với ứng dụng CNTT, quản lý hiện đại. Qua đó, góp phần tích cực vào việc PCTN trong toàn ngành Tài chính.

Có thể thấy, công tác PCTN đã được triển khai đầy đủ, toàn diện. Tuy nhiên trong quá trình tổng kết, đánh giá, Bộ Tài chính nhận thấy vẫn còn một số tồn tại trong tổ chức thực hiện, xuất phát từ nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan trong quá trình thực hiện. Thông qua Hội nghị, Bộ Tài chính mong muốn nhận được nhiều đóng góp để hoàn thiện được báo cáo tổng kết, đồng thời giúp ngành thực hiện tốt hơn Luật PCTN năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Đảng, nhân dân trong thực hiện Luật PCTN.

Ngành Tài chính thực hiện toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhiều chuyển biến

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai - Thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng cho biết, trong 10 năm qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, công tác PCTN trong ngành Tài chính được triển khai đầy đủ, toàn diện. Từ việc ban hành các chế độ chính sách; cải cách hành chính; áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành; xây dựng các quy trình, quy chế; xây dựng và thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra... Qua đó góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Công tác PCTN của Bộ Tài chính được triển khai đầy đủ, toàn diện trong các lĩnh vực quản lý như: việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước, công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; công tác quản lý cán bộ được minh bạch, công khai từ việc thi tuyển, xét tuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng đến việc khen thưởng, kỷ luật; công tác CCHC nói chung và trong lĩnh vực thuế, hải quan nói riêng đã thu được nhiều kết quả quan trọng; công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm về tài chính, thu hồi tiền và tài sản cho ngân sách nhà nước; việc phối hợp với cơ quan chức năng, để chuyển và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của ngành Tài chính được thường xuyên và hiệu quả... góp phần tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy tình hình tham nhũng trong ngành tài chính tuy có xảy ra trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, nhưng chủ yếu do một số cá nhân có các hành vi cấu kết, thông đồng làm giảm số phải nộp ngân sách nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham ô, biển thủ công quỹ nhà nước... nhưng ở mức độ thiệt hại thấp.

"So với thời điểm sơ kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, kết quả PCTN của Bộ Tài chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, tham nhũng, lãng phí đã căn bản được kiềm chế" - Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh.

Quyết liệt triển khai công tác PCTN

Kết quả thực hiện Luật PCTN 10 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng. Tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCTN. Trong thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác PCTN. Cụ thể:

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính về công tác PCTN; xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trong đó có nhiều giải pháp tập trung vào phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, công tác cán bộ.

Tiếp tục, triển khai thực hiện tốt Quy chế PCTN, các chương trình, kế hoạch công tác PCTN của Bộ Tài chính và qui định, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên... Gắn công tác PCTN với công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đánh giá, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo PCTN của Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo PCTN tại các Tổng cục trực thuộc Bộ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", hướng dẫn học tập chuyên đề theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác PCTN.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp PCTN, trong đó chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu PCTN, lãng phí; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

(T.H)