Ngày 16/12/2020: Huy động 8.000 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

(eFinance Online) - Ngày 16/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả phiên đấu thầu đã huy động thành công 8.000 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.000 tỷ đồng/2.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 2,32%/năm, giảm 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/12/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 4.000 tỷ đồng/4.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 2,54%/năm, giảm 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/12/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 1.000 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 2,93%/năm, giảm 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/12/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm huy động được 1.000 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, giảm 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9/12/2020).

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 307.839 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020. Trước đó, ngày 10/12/2020, KBNN vừa có thông báo bổ sung kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2020 và kế hoạch đấu thầu TPCP quý IV/2020 để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2020. Theo đó, khối lượng bổ sung tối đa là 30.000 tỷ đồng trong Quý IV/2020.

PV