Nghệ An: Thu NSNN 9 tháng đầu năm đạt 9.272 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo báo cáo của KBNN Nghệ An, thu NSNN trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 21/09/2018 ước đạt 9.272 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.
Trong đó, thu nội địa ước đạt 8.027 tỷ đồng/KH 11.431 tỷ đồng đạt 70,22% kế hoạch; Thu thuế XNK ước đạt 1.225 tỷ đồng/KH 1.260 tỷ đồng đạt 97,22% kế hoạch.

Về chi NSNN, kết quả giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2018 đến 21/09/2018 ước đạt 5.017 tỷ đồng/KH 9.063 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. 100% hồ sơ gửi đến KBNN thực hiện kiểm soát thanh toán trước và đúng thời hạn quy định.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, KBNN Nghệ An đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan, Ngân hàng Thương mại thực hiện tốt các nội dung phối hợp thu NSNN và ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính qua Ngân hàng Thương mại. Thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu thu, nộp hàng ngày với các Ngân hàng thương mại đảm bảo số thu phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác vào tài khoản của KBNN và truyền dữ liệu ngày cho KBNN trong ngày.

(PV)