Nghiên cứu triển khai rộng rãi chính sách bảo hiểm nông nghiệp

(eFinance Online) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa giao Bộ Tài chính nghiên cứu việc triển khai rộng rãi chính sách bảo hiểm nông nghiệp để tạo điều kiện cho ngân hàng và doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chính sách bảo hiểm đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ tiếp tục tập trung rà soát để tích hợp hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách theo hướng tích hợp nhóm chính sách, giảm tối thiểu số văn bản, hạn chế chính sách chồng chéo, phân tán; xây dựng chính sách mới để góp phần tạo động lực, khuyến khích để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo. Việc tích hợp, sửa đổi, bổ sung cần tiến hành thận trọng, tránh bỏ sót chính sách, bỏ sót đối tượng hoặc tạo ra bất hợp lý, không phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách hỗ trợ tín dụng thương mại ưu đãi về thủ tục đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ là chủ nông trại, trang trại hoặc hộ tạo nhiều việc làm, thu nhập cho hộ nghèo thoát nghèo.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính nghiên cứu việc triển khai rộng rãi chính sách bảo hiểm nông nghiệp để tạo điều kiện cho ngân hàng và doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chính sách bảo hiểm đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm sửa đổi, bổ sung qui định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu có các giải pháp để thúc đẩy việc ký kết và đảm bảo thực hiện các hợp đồng liên kết giữa doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao phục vụ sản xuất quy mô lớn nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương.

(NQ)