Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ được vay ký quỹ đến 100 triệu đồng

Đó là một trong những quy định mới của Thông tư liên tịch số 31 vừa được Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465 ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, xuất cảnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2013 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (28/12/2013), khi có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được vay tối đa 100 triệu đồng để ký quỹ, không phải thế chấp tài sản.

Người lao động sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ. Trường hợp người lao động trả nợ vay trước hạn thì khoản tiền chênh lệch giữa số dư tiền ký quỹ và số dư nợ vay sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ phù hợp với mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từng thời kỳ của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Người lao động thực hiện ký quỹ chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với Trung tâm Lao động ngoài nước; Thời hạn ký quỹ là 5 năm 4 tháng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ về việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ tại ngân hàng; Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ tại ngân hàng và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị...

(PV)