Nhập siêu trên 5% trong 3 tháng đầu năm

Theo đánh giá của Chính phủ tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015 diễn ra chiều ngày 1/4, dù xuất khẩu vẫn tăng nhưng do nhập khẩu tăng cao dẫn đến nhập siêu trên 5% trong 3 tháng đầu năm, trong khi kế hoạch cả năm trình ra Quốc hội là 5%.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp báo Chính phủ tháng 3/2015. Nguồn: VGP.Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp báo Chính phủ tháng 3/2015. Nguồn: VGP.

Tóm tắt nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng diễn ra cùng ngày, Bộ trưởnqg, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ đã tập đánh giá tình hình KTXH tháng 3 và 3 tháng đầu năm.

Điểm nổi bật nhất được Chính phủ đánh giá là qua tháng 3 và 3 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt tinh thần của Trung ương, nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, khẩn trương đưa vào cuộc sống, đạt kết quả ghi nhận được bằng những con số. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP quý I đạt 6,03%. Trong điều kiện kinh tế vừa phục hồi, thì so với nhiều năm, đây là con số tăng trưởng cao, rất đáng ghi nhận.

Điểm nổi bật thứ hai là tăng trưởng công nghiệp. Nhiều năm nay, công nghiệp đã tăng trưởng khá ổn định, nhưng 3 tháng đầu năm nay, công nghiệp góp phần quan trọng cho tăng trưởng GDP, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo. Bên cạnh đó là ổn định vĩ mô. CPI tháng 3 đã tăng trở lại sau 4 tháng âm, đặc biệt là dù giá xăng dầu cũng như một số mặt hàng có điều chỉnh nhưng không ảnh hưởng lớn. Các cân đối lớn cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, dù xuất khẩu vẫn tăng nhưng do nhập khẩu tăng cao dẫn đến nhập siêu trên 5% trong 3 tháng đầu năm, trong khi kế hoạch cả năm trình ra Quốc hội là 5%. Tất nhiên, con số này cũng không đáng quan ngại lắm vì khi kiểm tra lại thì phần chủ yếu của nhập khẩu, chiếm 92% nhập khẩu là máy móc, thiết bị phương tiện phục vụ sản xuất. Điều này khá lành mạnh với một nền kinh tế tăng trưởng và chúng ta đã dự báo được.

Tuy nhiên, những tồn tại, hạn chế cũng xuất hiện, có cái do chủ quan, có cái do khách quan. Nguyên nhân khách quan như thời tiết nóng hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân một số vùng. Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp có dấu hiệu giảm ở những cây chủ lực, ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu. Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ vấn đề này.

Một vấn đề nữa là Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã được ban hành. Cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã được triển khai quyết liệt nhưng một số nơi, một số lĩnh vực còn chưa triển khai mạnh, làm giảm hiệu quả chung. Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến giờ này cơ bản đạt nhưng hiệu quả có mặt chưa đạt kết quả theo mong muốn.

Thời gian còn lại, Thủ tướng yêu cầu tập trung tiếp tục tháo gỡ cho sản xuất, doanh nghiệp, theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 19. Các cấp, các ngành, các bộ phải tập trung làm mạnh mẽ, quyết tâm chính trị rất cao nhưng cần tổ chức thực hiện hiệu quả.

(Thanh Huyền)