Nhật đang cân nhắc khoản hỗ trợ Việt Nam tái cấu trúc DNNN

Xây dựng cơ chế xử lý nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gắn với Tái cấu trúc DNNN đang là nhiệm vụ cấp bách của ngành Tài chính hiện nay. Chính vì thế, việc JICA hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án tăng cường năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp triển khai Tái cấu trúc DNNN là một sự hỗ trợ kịp thời.

Ảnh: TH.Ảnh: TH.

Đây là nội dung chính tại buổi làm việc chiều ngày 17/1 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ với ông Yasuaki Tanizaki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam cùng đoàn công tác.

Trong thời gian qua, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA không hoàn lại lớn nhất cho Bộ Tài chính Việt Nam, sự trợ giúp của Nhật Bản là một trong những nguồn tài trợ lớn và sớm nhất cho Bộ Tài chính so với các nguồn trợ giúp của Quốc tế. Nhật Bản thường cung cấp ODA cho Bộ Tài chính qua 02 kênh: (1) Hỗ trợ trực tiếp của Nhật Bản và (2) Uỷ thác qua Ngân hàng Thế giới (WB). Các hỗ trợ của Nhật Bản chủ yếu thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tập trung vào các lĩnh vực: Cải cách Quản lý tài chính công, cải cách và hiện đại hoá ngành Thuế, Hải quan...

Theo đánh giá của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, sự trợ giúp của Nhật Bản đã đáp ứng được các nhu cầu cấp thiết trong việc triển khai chương trình Cải cách quản lý tài chính công của Bộ Tài chính, đặc biệt là về nâng cao năng lực của Bộ Tài chính. Những dự án của Nhật Bản cho lĩnh vực Thuế và Hải quan đang được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đối với mảng Đầu tư công, nhất là trong lĩnh vực cải cách tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đặc biệt đánh giá cao các nỗ lực của JICA nói chung, cố vấn Kotegawa Daisuke nói riêng trong thời gian qua đã quan tâm hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính doanh nghiệp, triển khai Đề án Tái cấu trúc DNNN.

Các hỗ trợ của Nhật Bản trong lĩnh vực cải cách Tài chính doanh nghiệp trong thời gian qua được đánh giá là kịp thời, phù hợp và hiệu quả, giúp các cán bộ Tài chính có nhiều cơ hội được tìm hiểu một cách đầy đủ và toàn diện về quá trình thực hiện Tái cấu trúc doanh nghiệp, cũng như cách thức xử lý nợ xấu doanh nghiệp của Nhật Bản trong giai đoạn phục hồi và tái thiết nền kinh tế giai đoạn những năm 2000

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2011 - 2012 và 2012 - 2013, phía JICA đã thể hiện sự quan tâm trong lĩnh vực cải cách tài chính doanh nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Tái cấu trúc DNNN thông qua các hoạt động hỗ trợ dành cho Bộ Tài chính. Dựa trên thế mạnh về kinh nghiệm và nguồn lực của JICA đối với lĩnh vực cải cách tài chính doanh nghiệp, đồng thời, trong bối cảnh tiến hành thực hiện Tái cấu trúc DNNN đang là một nhiệm vụ trọng tâm của Tài chính công, phía JICA đã đề xuất hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện Dự án hợp tác kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp triển khai Tái cấu trúc DNNN” trong vòng 03 năm, từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2016, trong đó, tập trung vào hỗ trợ xây dựng cơ chế xử lý nợ gắn với Tái cấu trúc DNNN.

Tháng 7/2012, Bộ Tài chính và JICA Nhật Bản đã kí kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác 2011 - 2012 giữa hai bên nhằm tăng cường năng lực về quản lý các dự án ODA, tăng cường hợp tác về Tái cấu trúc DNNN và một số lĩnh vực quản lý tài chính công cho Bộ Tài chính. Hình thức hợp tác được cụ thể gồm: (i) Đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam và nước ngoài; (ii) Tổ chức hội thảo tại Việt Nam; và (iii) Các hình thức hoạt động khác do hai bên cùng thống nhất. Biên bản ghi nhớ có hiệu lực đến hết tháng 3/2013.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với JICA Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác cho giai đoạn 03 năm (từ 2013 - 2015) - hay còn gọi là Dự án hợp tác kỹ thuật (TCP) tập trung vào 02 nội dung chính gồm: (1) Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ Tái cấu trúc DNNN, và (2) Tăng cường năng lực quản lý ODA cho Bộ Tài chính một cách toàn diện hơn, bao gồm việc hoàn thiện khuôn khổ quy định, quy chế về quản lý ODA của Bộ, tổ chức các hoạt động đánh giá chung... Cụ thể, với mục tiêu tăng cường năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp cho Bộ Tài chính với trọng tâm hỗ trợ xây dựng cơ chế xử lý nợ gắn với Tái cấu trúc DNNN, các bên đã thống nhất toàn bộ nội dung, hình thức triển khai và phạm vi đề xuất thực hiện dự án. Theo đó, bổ sung, sửa đổi khung pháp lý để thực hiện cải cách tài chính doanh nghiệp, bao gồm: tăng cường và hoàn thiện cơ chế xử lý nợ gắn với tái cấu trúc DNNN, và xây dựng dự thảo Nghị định mua bán Nợ và Tài sản tồn đọng doanh nghiệp (tăng cường năng lực thể chế cho DATC); và (ii) Các nội dung khác của Đề án Tái cấu trúc DNNN phù hợp với nguồn lực và năng lực thực hiện của Bộ Tài chính và JICA.

Đến thời điểm hiện tại (tháng 01/2013), Bộ Tài chính và JICA thông qua các cuộc họp, đang hoàn thiện các thủ tục còn lại để tiến hành thực hiện dự án. Dự kiến dự án TCP sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2013. Về tiến độ chuẩn bị triển khai dự án, ngày 26/9/2012, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đăng kí Dự án lên Chính phủ Nhật Bản để phía Nhật Bản thẩm định xem xét phê duyệt nguồn HTKT tại phiên họp nội các của Chính phủ Nhật Bản trong tháng 2/2013.

Về vấn đề này, ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho biết: Chính phủ Nhật Bản sẽ thông báo tiến độ phê duyệt Dự án vào tháng 1/2013 thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Còn theo ông Yasuaki Tanizaki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam, năm tài chính 2012 của Nhật sẽ kết thúc vào tháng 3/2013 và tháng 4 mới bắt đầu và nếu nhanh thì đến quý II/2013 mới có thể thông qua Dự án.

“Còn tùy thuộc Chính phủ Việt Nam sử dụng nguồn vốn công như thế nào vào quá trình tái cấu trúc DNNN mà Chính phủ Nhật Bản mới có thể cân nhắc, đưa ra phạm vi hỗ trợ. Thực tế, Nhật đã dùng ngân sách nhà nước để “rót” vốn cho công cuộc tái cấu trúc DNNN của mình” - ông Yasuaki Tanizaki khẳng định.

Về phía mình, Bộ trưởng Vương Đình Huệ bày tỏ: Các hỗ trợ và kinh nghiệm của Nhật Bản dự kiến sẽ được Bộ Tài chính nghiên cứu và tiếp thu phù hợp trong quá trình xây dựng cơ chế xử lý nợ xấu thực hiện Tái cấu trúc DNNN của Bộ Tài chính. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự trợ giúp quý báu của Nhật Bản, Bộ Tài chính đảm bảo sẽ làm tốt công tác điều phối các nguồn tài trợ Quốc tế để phục vụ cho chương trình Cải cách quản lý tài chính công một cách hiệu quả nhất. Và nếu Dự án này được phê chuẩn, đồng nghĩa với quá trình tái cấu trúc DNNN gắn với xử lý nợ xấu của Việt Nam được đẩy mạnh, góp phần tái cấu trúc nền kinh tế.

(T.Hương)