Nhiệm vụ tài chính - NSNN đã đạt được những kết quả tích cực

(eFinance Online) - Sáng ngày 1/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016".
 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.

Quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý, chống thất thu

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, trên cơ sở theo dõi chặt chẽ tình hình, đánh giá những khó khăn, thách thức phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, đặc biệt là giá dầu thô thế giới giảm ở mức thấp, diễn biến phức tạp, khó dự báo; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành NSNN theo từng mức biến động giá dầu; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 3/6/2016 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016; trong đó yêu cầu phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN, mà trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trung ương trong điều kiện giá dầu giảm, diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với đó là tác động bất lợi của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs); điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi NSNN trong phạm vi Quốc hội quyết định. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính có văn bản đề nghị các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đầy đủ các giải pháp trong Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho NSNN, Bộ Tài chính đã tiếp tục rà soát để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp uỷ và chính quyền địa phương, động viên và tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, để làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành thu NSNN ngay từ đầu năm.

Chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; cưỡng chế thu nợ thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế thông qua việc đẩy mạnh phối hợp thu với các ngân hàng thương mại, như: thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại (POS), thu qua ATM, Internet Banking, nhằm đa dạng hóa các kênh thu nộp, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế và tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Nhiệm vụ tài chính - NSNN đã đạt được những kết quả tích cực ảnh 1 Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh. 

Thu NSNN 6 tháng tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, dự toán thu cân đối NSNN năm 2016 Quốc hội quyết định là 1.014,5 nghìn tỷ đồng; thực hiện thu NSNN 6 tháng ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa đạt 48,8% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2015. Thu dầu thô đạt 37,2% dự toán, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm 2015. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41,9% dự toán, giảm 2,2% so cùng kỳ năm 2015.

Các địa phương tiến độ thu ngân sách trên địa bàn cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện 6 tháng, thu NSĐP bình quân chung đạt khoảng 55% dự toán; cả nước có 45 địa phương thu đảm bảo tiến độ dự toán (đạt từ 50% dự toán trở lên); 57 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2015; một số địa phương tiến độ thu đạt thấp do nguyên nhân khách quan.

Công tác chi ngân sách cũng được kiểm soát chặt chẽ. Ước thực hiện chi 6 tháng đạt 562,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015, cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm, đã ban hành quyết định công bố 126 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính; xác lập danh mục 182 thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa (lĩnh vực thuế 84 thủ tục, chứng khoán 31 thủ tục, hải quan 1 thủ tục). Riêng trong lĩnh vực thuế, hải quan, đã thực hiện rà soát bãi bỏ 31 thủ tục, sửa đổi bổ sung 40 thủ tục, quy định mới 1 thủ tục; hoàn thành đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan liên quan đến giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý cư dân theo kế hoạch đề ra năm 2016.

Tiếp tục mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp; mở rộng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử; nghiên cứu để triển khai việc hoàn thuế điện tử; đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan trong toàn quốc; triển khai cổng thanh toán điện tử, hệ thống VNACCS/VCIS tại các Cục Hải quan.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành xây dựng và trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia; đã hoàn tất việc kết nối để thực hiện thủ tục biên phòng điện tử trong quản lý người và phương tiện xuất, nhập cảnh tại cảng biển quốc tế... Qua đó góp phần cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Những nỗ lực cải cách trong quản lý hành chính Thuế, Hải quan đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tích cực đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và thị trường tài chính; Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát; Tích cực triển khai công tác huy động vốn; tăng cường quản lý nợ công chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; Đẩy mạnh thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách...

Nhiệm vụ tài chính - NSNN đã đạt được những kết quả tích cực ảnh 2 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh. 

Tiếp tục thực hiện 9 giải pháp trọng tâm

Trước tình hình trong nước và thế giới còn có khó khăn, biến động khó lường, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, Bộ Tài chính đề ra 9 giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hai là, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN, chủ động xử lý các tác động do biến động giá dầu thô, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định. 

Ba là, tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Bốn là, quản lý kiểm soát chặt chẽ nợ công trong giới hạn cho phép. 

Năm là, tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường. 

Sáu là, tiếp tục xây dựng các Nghị định quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực. 

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế một cách tổng thể, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. 

Tám là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chín là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế.

Nhiệm vụ tài chính - NSNN đã đạt được những kết quả tích cực ảnh 3 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung. Ảnh: Chí Thanh. 
Cũng tại Hội nghị, để ghi nhận những thành tích và đóng góp của nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã có thành tích trong công tác và xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(T.H)