Nhiều ý kiến đánh giá cao Luật Ngân sách sửa đổi

Sáng 2/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của Luật NSNN (sửa đổi). Đa số đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Luật đã được chỉnh lý trình ra Quốc hội lần này. 

Đại biểu Đỗ Thị Hoàng đóng góp ý kiến tại hội trường.Đại biểu Đỗ Thị Hoàng đóng góp ý kiến tại hội trường.

Tại Hội trường, Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà (đoàn TP. Hà Nội) nhất trí với một số nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban thường vụ Quốc hội và dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) đã kế thừa và phát huy được những mặt tích cực của Luật hiện hành, đồng thời khắc phục được một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Thân Đức Nam (đoàn TP Đà Nẵng) đánh giá cao về tầm quan trọng sửa đổi Luật NSNN (sửa đổi). Về công khai NSNN và giám sát NSNN của cộng đồng, Đại biểu nhất trí với dự thảo Luật bổ sung quy định các cấp ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách, bổ sung quyết toán khi công khai dự toán, quyết toán về tình hình thực hiện các dự toán ngân sách. Ngân sách các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách dự toán cần phải kèm theo báo cáo thuyết minh công khai kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước, công khai các thủ tục NSNN, giám sát việc thực hiện NSNN của cộng đồng.

Đại biểu Nguyễn Cao Phúc (đoàn Quảng Ngãi), cơ bản tán thành và đánh giá rất cao sự chuẩn bị của các cơ quan soạn thảo, đã sửa đổi theo hướng phân cấp mạnh và tạo sự chủ động hơn trong việc sử dụng ngân sách, khuyến khích các cấp ngân sách khai thác và phát triển nguồn thu, giảm dần số bổ sung, cân đối ngân sách cho cấp dưới, hạn chế cơ chế xin cho trong sử dụng NSNN.

Đại biểu Bùi Đức Thụ (đoàn Lai Châu) cho rằng, dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) trình Quốc hội lần này đã có nhiều tiến bộ, tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội để trình ra Quốc hội xem xét. “Những tiến bộ thể hiện rất rõ là các số liệu về thu, chi ngân sách đã bao quát và phản ánh đúng thực trạng bội chi NSNN cũng đã phù hợp với thông lệ quốc tế, quản lý tài chính ngân sách cũng được quy định, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, quy trình lập ngân sách ngay từ khâu thảo luận cũng đã được công khai, minh bạch hơn. Tất cả những quy định đó đã khắc phục được những tồn tại của Luật NSNN hiện hành”, Đại biểu Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách nói.

Đại biểu Võ Thị Hồng Thoại (đoàn Bạc Liêu) nhận định: Nội dung sửa đổi Luật này so với Luật hiện hành, cơ bản khắc phục quy định chặt chẽ hơn về nguyên tắc cân đối NSNN, quản lý NSNN, về quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Đặc biệt là quy định về công khai NSNN và giám sát NSNN.

Dự kiến, dự án Luật này sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

(T.H - tổng hợp)