NHNN và Bộ Tài chính đứng top đầu PAR INDEX 2015

(eFinance Online) - Sáng nay, tại hội nghị về cải cách hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 (PAR INDEX) của các Bộ ngành và UBND cấp tỉnh.
NHNN và Bộ Tài chính đứng top đầu PAR INDEX 2015

Kết quả cho thấy, Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu 19 Bộ, ngành trong bảng xếp hạng này với chỉ số 89,42%. Đứng thứ hai là Bộ Tài chính (89,21%) và Bộ Giao thông Vận tải (88,77%). Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã vượt lên, chiếm vị trí đứng đầu PAR INDEX của Bộ Giao thông Vận tải năm 2014 (Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đứng thứ 3 trong danh sách).

Đứng cuối bảng xếp hạng là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

Đối với nhóm tỉnh, thành phố, dẫn đầu vẫn là thành phố Đà Nẵng, Năm nay, thành phố này có chỉ số đạt 93,31%. Tiếp theo là Hải Phòng (92,59%), Đồng Nai (92,53%). Phía cuối bảng xếp hạng là tỉnh Điện Biên.

Năm 2012, Bộ Nội vụ bắt đầu triển khai PAR INDEX. Chỉ số này được xác định bằng hệ thống các tiêu chí với các thang điểm, đánh giá cụ thể từng tiêu chí. Việc công bố PAR INDEX trong những năm qua đã góp phần tác động tích cực đến hoạt động cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền địa phương. 

(T.N)