Ninh Thuận: Thu NSNN tháng 5 đạt 132 tỷ đồng

(eFinance Online) - KBNN Ninh Thuận vừa cho biết, thu NSNN từ 16/4 đến 15/5/2016 là 132 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 654,2 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán UBND tỉnh giao. 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong tháng, đơn vị cũng đã tích cực triển khai phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, ngân hàng thương mại và các cơ quan liên quan trong công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

Chi NSNN thực hiện trong tháng từ ngày 16/4 đến 15/5/2016 là 334,4 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 2.091,6 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN đã có 27 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, 51 món chi chưa đủ thủ tục theo quy định yêu cầu bổ sung trước khi thanh toán, lũy kế từ đầu năm có 122 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, 260 món chi chưa đủ thủ tục theo quy định yêu cầu bổ sung trước khi thanh toán. Số tiền từ chối thanh toán trong tháng là 7.180.000 đồng.

Về công tác điều hành ngân quỹ, KBNN Ninh Thuận đã thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra giám sát vốn phục vụ nhu cầu thanh toán, chi trả trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện có hiệu quả vay vốn tạm ứng tồn ngân KBNN, đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Số dư nợ vay tạm ứng tồn ngân là 50 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác thanh toán chi trả công trái, trái phiếu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người sở hữu công trái, trái phiếu được thanh toán nhanh chóng và đúng quy trình. Số dư nợ đầu kỳ là 358.378.200 đồng, trong kỳ đã thanh toán gốc 200.000 đồng, lãi 117.000 đồng, còn dư nợ là 358.178.200 đồng.

(PV)