Nợ công ngưỡng 65% an toàn hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trong buổi họp báo chuyên đề thông tin một số nội dung liên quan đến cân đối thu chi ngân sách Nhà nước (NSNN).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Gần đây, trên một số các phương tiện báo chí đưa thông tin số liệu nợ công chiếm 66,4% GDP. Đây là thông tin do Học Viện nghiên cứu chính sách Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp. Theo nghiên cứu của đơn vị này, con số nợ công phải cộng thêm dự phòng vào 5% gồm: dự phòng vay cho vay lại mà không đòi được, biến động tỷ giá... Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, đó là cách của người nghiên cứu. Thực chất, theo thông lệ quốc tế, Luật quản lý nợ công thì nợ công phải được tính đúng tính đủ. Con số dự phòng được cộng thêm vào đó thế giới chỉ đưa ra mang tính cảnh báo, chứ hiện nay không có nước nào tính như vậy.

Trong các khoản nợ công của Việt Nam, các khoản mà Nhà nước vay về đều dành cho các dự án trọng điểm đã được tính vào rồi. Đối với khoản nợ của DNNN, chúng ta thực hiện theo Luật Doanh nghiệp. Như vậy có nghĩa DN phải chịu trách nhiệm hữu hạn về vốn đó. 

Thứ trưởng cho biết thêm, trên thế giới, không phải các nước không đưa nợ DNNN vào nợ công. Họ đưa khoản này vào nợ công trong trường hợp Nhà nước đứng ra bảo lãnh. Phần nào DNNN vay thương mại để phục vụ kinh doanh thì phải tự chịu trách nhiệm. Đây là thông lệ quốc tế, và trong thời gian tới, Luật quản lý nợ công cũng được thực hiện đúng theo hướng như vậy.

Hiện nay, trong Luật quản lý nợ công cũng như Nghị quyết Quốc hội, ngưỡng tối đa nợ công được chấp nhận ở mức 65%. Nếu theo dự toán Ngân sách năm 2016, và tính đủ con số 50 nghìn tỷ ODA vào tăng chi đầu tư phát triển thì nợ công của Việt Nam rơi vào mức 63,2% - vẫn nằm trong ngưỡng an toàn nhưng ở mức cao.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chia sẻ, theo kinh nghiệm thế giới, một quốc gia có nợ công ở ngưỡng 65% có không an toàn hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nợ công ở mức 65% chỉ an toàn khi quốc gia đó tăng trưởng 3% trở lên và bội chi dưới 5%...

(T.H)