NSNN sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông Xuân

Đây là một trong những nội dung chính được quy định tại Quyết định số 373a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, Quyết định nêu rõ sẽ tổ chức mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Đông Xuân 2013-2014 ở đồng bằng sông Cửu Long; theo tỷ lệ quy đổi thóc: gạo là 2:1; loại  thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm. Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15/3/2014 đến hết ngày 30/4/2014.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn một số ngân hàng thương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 20/9/2014; mức lãi suất cho vay tối đa 7%/năm. Trong đó, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ với thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng kể từ ngày 20/3/2014 đến hết ngày 20/7/2014.

Cùng với đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ tổ chức việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa thóc, gạo đúng quy chuẩn theo quy định thực hiện mua số thóc, gạo tạm trữ trên; đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong việc phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức mua tạm trữ thóc, gạo. Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất nêu trên.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong việc phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo, hướng dẫn việc mua tạm trữ thóc, gạo; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ thóc, gạo trên địa bàn địa phương. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Đồng bằng sông Cửu Long và Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo theo đúng quy định; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

(HTH)