Ổn định giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Theo báo cáo của các địa phương, về cơ bản các địa phương đã triển khai tương đối tốt công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn trong năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Các địa phương đều đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác quản lý, bình ổn giá năm 2015 và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong đó chỉ đạo theo dõi sát diễn biến cung, cầu giá cả thị trường đặc biệt đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng trước, trong và sau Tết; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chủ động trong công tác dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2014 và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Nhiều địa phương đã thực hiện chương trình dự trữ để bình ổn giá thị trường, qua đó bình ổn giá cả bằng cách kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, tạm ứng từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các địa phương cho doanh nghiệp vay không lãi suất hoặc hỗ trợ lãi suất cho vay.

Việc cân đối cung cầu hàng hóa trong dịp Tết nhìn chung được đảm bảo, hàng hóa dồi dào, dự kiến giá cả về cơ bản được ổn định hoặc chỉ biến động nhẹ trong những ngày sát Tết hoặc ngay sau Tết, sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến.

(T.H)