Phải đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu thị trường tài chính

Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu thị trường tài chính, tuy nhiên, các biện pháp mới chỉ mang tính tình thế ngắn hạn, chưa thấy được bức tranh tổng thể và dài hạn về quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Tại hội thảo “Cải cách thị trường tài chính trong chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế” do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và Ban kinh tế Trung ương Đảng phối hợp tổ chức ngày 14/10 tại Hà Nội, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan cho rằng: Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng. Tuy nhiên đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015” đang thực hiện mới tập trung vào các vấn đề cấp bách như: ổn định thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, lành mạnh hóa tình trạng tài chính, tập trung xử lý nợ xấu, tái cơ cấu tổ chức, quản trị hệ thống ngân hàng. Những biện pháp đó chủ yếu mới mang tính tình thế và ngắn hạn, chưa thấy được bức tranh tổng thể và dài hạn về quá trình tái cơ cấu hệ thống tài chính.
 
Bên cạnh đó, việc xử lý các ngân hàng yếu kém còn chậm, Công ty Quản lý tài sản các Tổ chức tín dụng (VAMC) ra đời là tín hiệu đáng ghi nhận nhưng thực tế đơn vị này  vẫn còn chưa tháo gỡ được các khó khăn về xử lý nợ xấu, đặc biệt các khoản nợ liên quan đến thị trường bất động sản. Thực tế, hiện thị trường bất động sản còn đang đóng băng và vướng mắc nhiều về pháp lý trong việc xử lý tài sản liên quan đến bất động sản. - TS.Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết thêm.
 
Chia sẻ về vấn đề tồn tại của thị trường tại chính Việt Nam thời điểm này, đại diện cơ quan giám sát tài chính, ông Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia khẳng định: Trên thế giới cũng xuất hiện tình trạng sở hữu chéo giữa các ngân hàng với nhau nên không thể nghĩ sở hữu chéo là không tốt. Tuy nhiên, mức độ sở hữu chéo thế nào để tránh lây lan rủi ro hệ thống và cần có sự quản lý chặt chẽ với đầy đủ chế tài. Nếu không sớm xây dựng lộ trình hội nhập và kiên quyết áp dụng theo chuẩn mực quốc tế thì khả năng bị tụt hậu, làm cho nền tảng tài chính của Việt Nam dễ dễ xảy ra. Bản thân hệ thống định chế tài chính cũng phải có kiểm soát nội bộ tốt, đồng thời, hệ thống giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước cần giám sát tốt các định chế tài chính để đưa nó trở về khuôn khổ.
 
“Đã tới lúc cần thiết phải triển khai ngay quy chuẩn an toàn theo thông lệ quốc tế trong hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Đặc biệt, tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo với sự liên thông của cả 3 khu vực: ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp một cách thiếu minh bạch và quản lý đã làm lệch lạc các dòng chảy tiền tệ trong nền kinh tế.  Những hạn chế về minh bạch thông tin và chuẩn mực kế toán đã tạo điều kiện để sở hữu chéo, đầu tư chéo phát huy các mặt tiêu cực của nó.” – TS.Vũ Viết Ngoạn chia sẻ.
 
Còn theo ông Vũ Khoan, để cải cách thị trường tài chính còn kém phát triển và dựa nhiều vào ngân hàng như ở Việt Nam hiện nay, cần định vị mối quan hệ giữa ngân hàng với các thành tố khác của nền kinh tế, từ đó có sự phối hợp nhịp nhàng chính sách tiền tệ với tài khóa, giữa các TCTD với các thành tố khác của thị trường tài chính. Cần tính toán lại việc phân bổ tín dụng, trong đó có việc các ngân hàng lớn thống lĩnh dòng vốn chảy vào các doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, Nguyên Phó Thủ tướng lưu ý nước ta đang đối mặt với làn sóng hội nhập sắp tới, trong đó có các cam kết liên quan đến mở cửa thị trường tài chính. Do đó, cần rà soát lại những “lệch chuẩn” của thị trường tài chính trong nước từ đó đảm bảo thực hiện cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập. Nguyên Phó Thủ tướng cho rằng: Hệ thống tài chính cần có sự đón lõng tình hình, trong bối cảnh các đối tác của Việt Nam trong FTA mới rất mạnh và quan tâm tới lĩnh vực ngân hàng. Đặc biệt là hướng tới cái đích quốc tế hóa tiền đồng.
 
Mặt khác, để cải cách toàn diện thị trường tài chính, Việt Nam cần tăng cường quyền lực cho cơ quan giám sát tài chính - ngân hàng, đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang có sự chuyển mình. Theo đó, cần tách chức năng giảm sát tài chính độc lập với cơ quan quản lý nhà nước về thị trường tài chính, đảm bảo tính độc lập, khách quan. Cụ thể, cơ quan giám sát tài chính cần được chủ động và độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, thực hiện các công cụ thị trường trường thay vì can thiệp hành chính vào quá trình vận hành thị trường.
 
(HTH)