Pháp chế Tài chính: Xây dựng luật chặt chẽ, giảm thủ tục đi kèm

Đó là nhận định của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác pháp chế tài chính năm 2010, vừa diễn ra chiều nay, 13/4/2010, tại Hà Nội.

Các văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài chính phải hướng tới mục tiêu đảm bảo tính hệ thống của chính sách.Các văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài chính phải hướng tới mục tiêu đảm bảo tính hệ thống của chính sách.

Ông Nghĩa cho biết, ngày 12/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã có Chỉ thị 02/CT-BTC về công tác pháp chế tài chính trong tình hình mới, với mục tiêu các văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài chính phải hướng tới đảm bảo tính hệ thống của chính sách; hoàn thiện về nội dung theo hướng chặt chẽ, đơn giản, kế thừa, đồng bộ, tiên tiến và thích ứng được với nhu cầu bức thiết của cuộc sống.

Nhiệm vụ xây dựng các văn bản luật năm 2010 của Bộ Tài chính hết sức nặng nề, với 5 dự án Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua và phê duyệt gồm: Thông qua 2 dự Luật Thuế Nhà đất và Luật Thuế Bảo vệ môi trường; cho ý kiến 3 dự án Luật (Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kiểm toán Nhà nước) và chuẩn bị xây dựng Luật Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Luật phải đi kèm với công tác rà soát các văn bản không cần thiết, giảm thiểu thủ tục hành chính theo Đề án 30; giám sát chặt chẽ công tác thi hành pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật tới doanh nghiệp và người dân…

Hội nghị chiều nay đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém trong công tác xây dựng Luật, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật, công tác rà soát, kiểm tra, giám sát và thực thi của ngành, nhất là những ngành được coi là nóng như Thuế, Hải quan, Chứng khoán. Những kiến nghị không chung chung, chiếu lệ mà đi thẳng vào vấn đề cụ thể cần sửa đổi.

Ví dụ với ngành Thuế, ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế đề xuất: Thuế và hải quan địa phương là những đơn vị tính thuế, thu thuế nên sẽ phải hết sức lưu ý tính khả thi của các văn bản liên quan đến lĩnh vực của mình. Khi văn bản còn đang dự thảo thì những ý kiến đóng góp từ cơ sở phải được phản ánh ngay để các văn bản luật hướng tới sự đơn giản, thuận tiện mà vẫn đảm bảo quy chuẩn và tính mực thước cần có khi Luật đi vào cuộc sống.

Còn ông Trần Văn Lộc, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Tổng cục Hải quan thì đưa ra kinh nghiệm: Kênh tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp - đối tượng chính của Hải quan - cũng là một hình thức để những văn bản luật có sức nặng và mang hơi thở cuộc sống hơn. Căn cứ vào tình hình thực tế, việc tiếp xúc doanh nghiệp có thể là 3 - 6 tháng/lần hoặc ngắn hơn khi có những nhiệm vụ đột xuất, qua đó giúp cho những người làm lập pháp có được một bức tranh tổng thể, và tránh được những sai lầm trong công tác xây dựng luật.

Cũng tại Hội nghị chiều nay, Vụ Pháp chế đã yêu cầu các đơn vị liên quan tham gia phối hợp xây dựng những văn bản Luật năm 2010 theo đúng tinh thần chỉ thị 02/CT-BTC vừa được Bộ trưởng Vũ Văn Ninh thông qua với tinh thần xây dựng luật chặt chẽ và giảm tối đa các văn bản, thủ tục đi kèm không cần thiết.

(Việt Hoàng)