Pháp tài trợ dự án phát triển thủy lợi tại các tỉnh Bình Định và Hưng Yên

Ngài Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cùng với ngài Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngài Rémi Genevey, Giám đốc văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam đã ký kết hai thỏa ước tài trợ dành cho các tỉnh Bình Định và Hưng Yên.

Đập tràn khu tưới Thượng Sơn, tỉnh Bình Định.Đập tràn khu tưới Thượng Sơn, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, khoản vay ưu đãi trị giá 18,8 triệu EUR để phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi và khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 300.000 EUR để tăng cường năng lực quản lý thủy lợi.

Từ năm 1994, AFD đã tham gia tài trợ các dự án cơ sở hạng tầng thủy nông và tăng cường năng lực quản lý thủy lợi cho các tác nhân địa phương. Các hoạt động này, dù là ở quy mô lưu vực hay tại một tỉnh, đều cho thấy lợi ích của việc phát triển thủy lợi đối với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nhanh chóng mang lại lợi ích cho người nông dân cũng như chủ dự án.

Dự án này nằm trong khuôn khổ chính sách tài trợ của AFD với định hướng đối với vấn đề khí hậu dưới góc độ thích nghi hoặc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Dự án cũng chú trọng tới vấn đề quản lý tưới có sự tham gia của người dân và nâng cao hiệu quả sản xuất như là yếu tố quan trọng bảo đảm khai thác có hiệu quả tiềm năng sản xuất của các khu tưới liên quan. Dự án mang lại lợi ích cho 7.000 ha đất sản xuất nông nghiệp và 114.000 người dân tại các tỉnh thụ hưởng vốn tài trợ.

(HTH)