Phát huy vai trò quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Tại buổi họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 17/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trung bình mỗi năm DNNN tạo việc làm cho gần 1,3 triệu lao động, vốn nhà nước đầu tư vào DNNN tăng từ 136.000 tỷ đồng trước năm 2006 lên trên 921.000 tỷ đồng năm 2012, trong đó vốn đầu tư vào các công ty mẹ là 857.000 tỷ đồng và tập trung chủ yếu ở các tập đoàn, tổng công ty; DNNN nộp ngân sách tăng bình quân 10-30%; trên 6.000 DN được sắp xếp, cổ phần hóa...

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Bộ trưởng, các quy định pháp luật hiện nay về quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và quản lý hoạt động đầu tư, tài chính của DNNN đang tồn tại nhiều bất cập và chưa có một luật chung để điều chỉnh. Chính vì vậy, Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp ra đời nhằm khắc phục những bất cập  như đầu tư dàn trải, không đúng mục tiêu, phân định rõ vai trò trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, chủ sở hữu DN trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước đã đầu tư tại DN; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người quản lý DN; tuân thủ nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo bình đẳng mọi thành phần kinh tế; công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong đầu tư và quản lý vốn đã đầu tư của Nhà nước vào DN.

Dự án Luật bao gồm 6 Chương, 44 Điều, về các nội dung: Đầu tư và Quản lý vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN; Giám sát, báo cáo và công khai hoạt động đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN; và các điều khoản thi hành.

Đồng tình về sự cần thiết ban hành Luật trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, việc ban hành Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của nhà nước tại DN sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, tránh lãng phí, thất thoát và phục vụ cho quá trình thực hiện tái cơ cấu các DNNN nói riêng, tái cơ cấu nền kinh tế nói chung cũng như đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng trong quản lý kinh tế.

Cũng tại phiên họp, nhiều thành viên UBTVQH đã đóng góp các ý kiến chi tiết cho dự thảo...

(T.H- tổng hợp)