Phạt tiền 20-30 triệu đồng hành vi giả mạo báo cáo tài chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, ngoài hình thức cảnh cáo hoặc tước giấy phép hành nghề, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân là 30.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 60.000.000 đồng. Đối với các tổ chức vi phạm thì mức phạt bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán độc lập cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với các tổ chức tối đa là 100.000.000 đồng. 

Nghị định cũng quy định rõ các khung phạt tiền đối với các hành vi vi phạm. Trong đó, mức phạt cao nhất từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng được áp dụng cho một trong các hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán sau: mở sổ kế toán ngoài hệ thống sổ kế toán chính thức của đơn vị; giảm mạo sổ kế toán; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo sổ kế toán; cố ý để ngoài sổ kế toán tài sản đơn vị hoặc tài sản có liên quan đến đơn vị; hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.

Ngoài ra, tùy theo tính chất mức độ vi phạm cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 1 đến 3 tháng; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán từ 1 đến 3 tháng; tịch thu chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính.

(T.H)