Phê duyệt danh mục Dự án "Hiệu quả lưới điện truyền tải"

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 521/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải“ (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Phê duyệt danh mục Dự án "Hiệu quả lưới điện truyền tải"

Dự án được thực hiện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng mức vốn đầu tư là 897 triệu USD. Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2014-2018.

Mục tiêu tổng quát của Dự án là tăng cường hiệu quả kỹ thuật và vận hành của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) trong việc cung cấp các dịch vụ truyền tải điện tin cậy, hiệu quả và tiết kiệm chi phí ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể là tăng công suất truyền tải và độ tin cậy của hệ thống lưới 500kV và của các điểm đấu nối hệ thống phân phối, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực của Chính phủ; tăng cường năng lực tổ chức, tài chính, vận hành cho EVNNPT trở thành đơn vị truyền tải độc lập trong tiến trình cải cách thị trường điện.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

(HTH)