Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Quốc phòng

Vừa qua, xét đề nghị của Bộ Quốc phòng, và ý kiến các Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 1604/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2013 - 2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, thoái vốn nhà nước khỏi 9 doanh nghiệp, cổ phần hóa 2 doanh nghiệp, giải thể một công ty.

Bên cạnh đó, 2 doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa là Công ty mẹ - Tổng công ty 36, công ty TNHH MTV Trường An; công ty bị giải thể là Công ty 7/5 - Quân khu 7.

Kèm theo quyết định là danh sách 159 công ty sẽ duy trì hình thức doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

(T.H)