Phương thức mua sắm tập trung nhận được nhiều sự ủng hộ

Chiều nay 28/4, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi Họp báo chuyên đề về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

 
Toàn cảnh buổi họp báoToàn cảnh buổi họp báo

Phát biểu tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Tân Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho biết, phương thức mua sắm tập trung được triển khai ở hai cấp: quốc gia và cấp Bộ, ngành, trung ương, điạ phương. Ở cấp quốc gia, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc) bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (trừ xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước); Xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân).

Bộ Tài chính cũng đang xem xét, giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc). Bộ Tài chính cũng ã có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung cấp quốc gia của Bộ, ngành TW, địa phương về Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2016.

Đồng thời, xây dựng quy trình phối hợp triển khai việc mua sắm tài sản tập trung cấp quốc gia tại Bộ Tài chính; tại các Bộ, ngành TW, địa phương.

Qua nắm tình hình thực tế, các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện việc xây dựng danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ, ngành, địa phương; giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cho các đơn vị, tổ chức, cơ quan có chức năng quản lý về tài sản, tài chính, y tế thực hiện mua sắm tài sản tập trung tại Bộ, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Tân Thịnh cũng cho biết, vừa qua, thông qua thí điểm mua sắm tập trung tại một số đơn vị bộ ngành, địa phương cho thấy, việc mua sắm tập trung đã đạt được những mục tiêu như dự kiến, đó là thu hẹp đầu mối, tiết kiệm, rà soát để đảm bảo định mức sử dụng tài sản của các cơ quan đơn vị nhà nước. Khoản tiết kiệm ban đầu thấy được là 500 tỷ đồng, đó là mới chỉ thực hiện ở quy mô nhỏ và các địa phương cũng mới chỉ chọn thí điểm mua sắm tập trung ở một số mặt hàng.

Ông Thịnh cũng khẳng định, hiện nay, theo tinh thần chung, phương thức mua sắm tập trung đang nhận được sự ủng hộ cuả các Bộ, ngành, điạ phương.

(T.H)