Quảng Ngãi: Thu NSNN 9 tháng đầu năm đạt 93,9% dự toán

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa cho biết, thu NSNN 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.427,3 tỷ đồng, đạt 93,9% dự toán, bằng 124,2% so với cùng kỳ 2017.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 8.307,9 tỷ đồng, đạt 101,1% dự toán, bằng 129,1% so với cùng kỳ.

Các khoản thu khác còn lại (trừ thu từ Nhà máy lọc dầu) ước đạt 4.119,4 tỷ đồng, đạt 82,1% dự toán, bằng 115,4% so cùng kỳ, trừ tiền sử dụng đất đạt 83,2% dự toán.

Ngoài thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, một số nguồn thu đảm bảo tiến độ dự toán đạt trên 75% như: DNNN Trung ương đạt 97,8%, thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,9%, Thuế Bảo vệ môi trường ước đạt 83,6%.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Cục Thuế Quảng Ngãi đã phối hợp với các Sở, ngành giải quyết vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, xác định đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất và xác định hệ số điều chỉnh tính thu tiền sử dụng đất.

Cùng với đó, Cục Thuế đã điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp năm 2018 đã được Kiểm toán nhà nước khu vực III lập biên bản kiểm tra. Bên cạnh đó, thanh tra thuế tại công ty lọc hóa dầu Bình Sơn theo đề nghị của Công ty để cổ phần hóa doanh nghiệp.

(PV)