Quảng Ninh thí điểm phân cấp nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS

(eFinance Online) - Vừa qua, Sở Tài chính Quảng Ninh đã triển khai thí điểm phân cấp nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sở Tài chính Quảng Ninh cho biết, công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ phân cấp về quản lý tài khoản đăng nhập hệ thống TABMIS được Lãnh đạo Sở Tài chính quan tâm, chỉ đạo kịp thời và được sự phối hợp, sự giúp đỡ nhiệt tình của đội hỗ trợ TABMIS Trung ương trong thời gian thực hiện thí điểm.

Các cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ quản trị ứng dụng của Sở Tài chính đã tiếp nhận đầy đủ quy trình, kiểm soát tốt tình hình công việc được giao việc áp dụng hệ thống tin học TABMIS vào công tác quản lý đã đem lại lợi ích hiệu quả lớn trong công tác quản lý điều hành của tỉnh cụ thể: giảm bớt được quy trình, thủ tục hành chính; rút ngắn được thời gian xử lý công việc; tạo điều kiện chủ động hơn cho đơn vị.

Hiện nay, Bộ Tài chính đẫ bổ sung hoàn thiện một số chức năng mới tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản trị ứng dụng của Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS một cách thành thạo và hiệu quả. 

Sở Tài chính Quảng Ninh đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân cấp và tiến tới áp dụng chính thức nhiệm vụ quản lý tài khoản đăng nhập TABMIS cho SỞ Tài chính Quảng Ninh thực hiện. Đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn đào tạo nâng cao cho đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. 

(T.H)