Quảng Ninh triển khai tập huấn, nhận chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Quản lý công sản, Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính, tổ chức các đoàn công tác thực hiện việc chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước đến các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp trên toàn tỉnh.

Quảng Ninh triển khai tập huấn, nhận chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

Theo đó, tính từ 09/3/2015 đến ngày 13/4/2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức được 13 lớp tập huấn nhận chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước gồm 1 lớp các đơn vị cấp tỉnh và 12 lớp tổ chức cho các đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã; với tổng số 861 cơ quan, đơn vị tham gia.

Đại diện các đơn vị tiếp nhận chuyển giao cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đã tổ chức cập nhật, sử dụng Phần mềm trên mạng online phục vụ tốt cho công tác quản lý tài chính - ngân sách nói chung và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nói riêng bằng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ mục tiêu xây dựng “Chính phủ điện tử” theo quy định của Chính phủ, phục vụ công tác cải cách Hành chính Quốc gia.

(T.H)