Quốc hội đồng tình sửa các Luật thuế

Chiều 13/11, thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với Chính phủ khi cho rằng, cần thiết phải sửa các Luật thuế cũng như Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng sắp tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Trong quá trình thảo luận, đã có 20 đại biểu phát biểu.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như: Sự cần thiết ban hành Luật; Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13: Về đối tượng chịu thuế là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác; việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư; hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu; việc bỏ thuế giá trị gia tăng đối với dược liệu; Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13: Về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô-tô...; Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13 (Điều 3) và Luật số 71/2014/QH13: Về xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp nhà nước; tỷ lệ tính tiền chậm nộp...

Đối với dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung: Về phạm vi sửa đổi; đối tượng chịu thuế; Về thời hạn nộp thuế; Về nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất; Về thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất; Về áp dụng thuế phòng vệ thương mại; Về miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

Quốc hội cơ bản tán thành với việc cần thiết sửa đổi các đạo luật này song, các đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần đảm bảo nguyên tắc ổn định, thống nhất của pháp luật và quy trình xây dựng pháp luật; đánh giá cụ thể những tác động từ việc thiếu tính ổn định của pháp luật đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc sửa đổi đạo luật về thuế còn phải nhằm đảm bảo tăng cường công tác quản lý thuế, khắc phục tình trạng gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng; cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Việc sửa đổi thuế cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế để có các giải pháp thận trọng hài hòa giữa việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất và việc tăng cường công tác quản lý, từ đó tránh được thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Xung quanh điều khoản xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp Nhà nước để góp phần thúc đẩy thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, giao, bán, khoán, sắp xếp lại như trong dự thảo luật, đa số các ý kiến phát biểu tại buổi thảo luận bày tỏ thái độ không đồng tình với quan điểm này vì cho rằng, quy định xử lý như vậy sẽ không đảm bảo công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp theo quy luật của nền kinh tế thị trường; thể hiện sự bất bình đẳng đối với đối tượng nộp thuế.

Tuy nhiên, cũng tại buổi thảo luận, một số đại biểu có quan điểm tán thành với đề xuất khoản xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp Nhà nước như trong dự thảo luật với lập luận cho rằng, quy định như vậy sẽ tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Song việc xóa nợ thuế chỉ được tiến hành với các doanh nghiệp Nhà nước “có địa chỉ rõ ràng” theo danh sách kết quả rà soát, chọn lựa của Chính phủ và thống kê cụ thể tổng kinh phí chi phí xóa nợ cho các đối tượng này.

Kết luận buổi thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo đảm bảo hình thành khung khổ pháp lý về thuế một cách đồng bộ, thống nhất, tránh thay đổi thường xuyên gây khó khăn cho doanh nghiệp và sẽ tiếp tục trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 11 tới.

(T.N tổng hợp)