Quốc hội phê chuẩn khoản chi 16.000 tỷ đồng cho ngư dân bám biển

Chiều 9/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2012 và Nghị quyết về cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013 với tỷ lệ tán thành lần lượt là 90,36% và 89,36%.

Các ĐBQH bấm nút thông qua Nghị quyết. Ảnh: Anh Đức - Báo Hải quan.Các ĐBQH bấm nút thông qua Nghị quyết. Ảnh: Anh Đức - Báo Hải quan.

Tại phiên họp này, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu (ĐB) Quốc hội về phương án bảo đảm cân đối ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2013.

Ông Phùng Quốc Hiển cho biết, có ý kiến đề nghị giữ bội chi NSNN ở mức 5,3% GDP ước thực hiện theo đúng Nghị quyết của QH. Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) giải trình như sau: Năm 2013, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách, chế độ cấp thiết về an sinh xã hội, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào thiểu số nghèo, quốc phòng… đã ban hành nhưng không đủ nguồn nên chỉ bố trí ở mức thấp hoặc chưa thực hiện, do không cân đối được nguồn. 

Bên cạnh đó, đến nay đã xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi về kinh tế như tình hình biển Đông. “Do vậy, trước yêu cầu bức thiết của các nhiệm vụ chi, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo chủ quyền, an ninh quốc phòng, UBTVQH đề nghị QH cho phép quy định bội chi NSNN ở mức trần 195.500 tỷ đồng.

Mức trần này vẫn tương đương 5,3% GDP ước thực  hiện như Nghị quyết của QH, mặc dù so với GDP thực tế là 5,45%. Do vậy, trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, xin QH chấp thuận”, ông Phùng Quốc Hiển nói.

Theo báo cáo, một số ĐB Quốc hội có ý kiến xin phép tăng nguồn hỗ trợ cho ngư dân xa bờ, trang bị cho cảnh sát biển, kiểm ngư, từ nguồn chuyển nguồn thu, hỗ trợ, giảm thu cho một số địa phương. UBTVQH đồng tình với ý kiến này và cho biết dự thảo Nghị quyết đã bố trí 16.000 tỷ đồng cho các nhiệm vụ trên và giao Chính phủ phân bổ cụ thể, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp 8. Riêng khoản chi thưởng vượt thu ngân sách địa phương, UBTVQH xin Quốc hội giữ như phương án Chính phủ trình.

Đối với khoản hỗ trợ giảm thu cân đối cho 6 địa phương, UBTVQH nhận thấy trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2013 nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện thu NSNN tại các địa phương, theo đó có 26 địa phương giảm thu cân đối NSĐP, ảnh hưởng tới nguồn cải cách tiền lương và thực hiện các nhiệm vụ đã được kiểm toán đầu năm. Trước tình hình thu NSĐP gặp khó khăn, không đạt dự toán, Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương chủ động sắp xếp, đảm bảo cân đối NSĐP. Sau khi sử dụng các nguồn lực tại chỗ, số địa phương không thể cân đối được NS giảm xuống còn 6 địa phương.

Bên cạnh đó, để đảm bảo nhiệm vụ chi, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho phép giữ nguyên mức hỗ trợ hụt thu cho 6 địa phương còn khó khăn. Cho phép bố trí khoản chi 16.000 tỷ đồng như dự thảo và các khoản chi thưởng hụt thu, hỗ trợ giảm thu như tờ trình của Chính phủ. 

UBTVQH cũng đề nghị Quốc hội cho phép bố trí chi 5.176,7 tỷ đồng để cho một số mục tiêu cấp bách về an sinh xã hội, an ninh quốc gia. Trong đó cụ thể là chi hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, cấp bù lãi suất cho 2 ngân hàng chính sách, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, chi chương trình 135 và nhiệm vụ an ninh cấp bách.

Để bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay, dự thảo cũng đã thể hiện bổ sung một số khoản chi an ninh cấp bách theo tờ trình 167 của Chính phủ. Trong trường hợp phát sinh thêm các nhiệm vụ chi cấp bách khác, đề nghị Chính phủ xử lý từ nguồn kinh phí dự phòng NSTW năm 2014.

QH đã nhất trí thông qua Nghị quyết với phương án:

Sử dụng 44.673,7 tỷ đồng từ nguồn tăng bội chi NSNN 33.500 tỷ đồng, đạt mức trần theo Nghị quyết của QH, và giảm chi NSTW năm 2013 là 11.143,7 tỷ đồng, để:

Chi theo quy định của Luật NSNN và các NQ của QH, bù đắp nguồn thu NSTW năm 2013 là 21.563 tỷ đồng.

Thưởng vượt thu dự toán, thu phân chia theo NSTW và NSĐP theo Luật NSNN cho 5 tỉnh, 960,8 tỷ đồng. Hỗ trợ đầu tư cho các địa phương từ số vượt thu thuế XNK , tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ 72 tỷ đồng.

Hỗ trợ giảm thu cân đối NSĐP cho 6 tỉnh, thành phố là 871,2 tỷ đồng.

Chi hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu trang thiết bị cho cảnh sát biển, kiểm ngư, 16.000 tỷ đồng.

Chi một số khoản thực sự cấp bách để thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, cấp bù lãi suất cho 2 ngân hàng chính sách, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào thiểu số nghèo…

QH giao Chính phủ xem xét quyết định các nội dung cụ thể theo quy định và báo cáo QH tình hình thực hiện tại kỳ họp thứ 8.  

(T.H - tổng hợp)