Quốc hội quyết bội chi NSNN năm 2013 là 6,6% GDP

Với 384 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành chiếm 77,58% tổng số ĐBQH, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Quyết toán NSNN năm 2013 vào chiều ngày hôm nay 10/6.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

>>Hai lý do làm tăng mức bội chi ngân sách năm 2013

Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013, cụ thể:

Tổng số thu cân đối NSNN là 1.084.064 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2012, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.277.710 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014.

Bội chi NSNN là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi NSNN: vay trong nước 180.347 tỷ đồng (một trăm tám mươi nghìn, ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), vay ngoài nước 56.422 tỷ đồng (năm mươi sáu nghìn, bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng).

Quốc hội giao Chính phủ phải công khai quyết toán NSNN năm 2013; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra Quyết toán NSNN năm 2013 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH; các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu QH tại kỳ họp thứ 9 về quyết toán NSNN năm 2013.

Nghị quyết của QH cũng yêu cầu Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý, điều hành NSNN và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.

(T.H)