Quốc hội thông qua dự toán NSNN năm 2014

Sáng ngày 12/11, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2014 với 91,16% số đại biểu tán thành.

Quốc hội thông qua dự toán NSNN năm 2014

Theo đó, tổng thu cân đối NSNN là 782.700 tỷ đồng; tổng số chi NSNN là 1.006.700 tỷ đồng; mức bội chi là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước.

Theo Nghị quyết, bội chi ngân sách chủ yếu để sử dụng cho đầu tư phát triển và dành một phần để trả nợ, triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, sự nghiệp công.

Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc; cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, hoạt động kỷ niệm, lễ hội, khởi công, khánh thành và các khoản chi chưa cần thiết khác, không mua xe công (trừ xe chuyên dùng).

Bên cạnh việc tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu chi ngân sách phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ sớm trình, thông qua các dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật Đầu tư công; chuyển đổi một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường; rà soát điều chỉnh lại chính sách thu NSNN, đảm bảo phù hợp lộ trình với điều chỉnh giảm thuế đã cam kết theo các hiệp định tự do thương mại song phương, đa phương.

Ngoài ra, Quốc hội lưu ý việc bảo đảm cân đối NSNN. Nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế.

Về thu ngân sách Nhà nước, Quốc hội đồng ý thu vào NSNN 75% số tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia; 25% số tiền còn lại để cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư theo quyết định của Thủ tướng.

Năm 2014, Quốc hội tiếp tục thực hiện miễn thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động sinh viên, học sinh, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ, cá nhân tổ chức cung ứng xuất ăn ca cho công nhân…

Đánh giá chính xác, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm an toàn nợ công, trả nợ đúng cam kết, giữ vững an ninh tài chính quốc gia.

Tiếp tục thực hiện 16 trương trình mục tiêu quốc gia theo hướng tập trung có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép và thu gọn mục tiêu, giảm chi sự nghiệp bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn hiệu quả, khắc phục tình trạng yếu kém trong quá trình triển khai qua 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 2011-2013.

(TH tổng hợp)