Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2016

Sáng 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 với tỉ lệ 79,35% ý kiến tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2016

Theo đó, Quốc hội đã thông qua mục tiêu tổng số thu cân đối NSNN là 1.014.500 tỷ đồng. Nếu tính cả 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016 thì tổng số thu NSNN là 1.019.200 tỷ đồng.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.273.200 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/5/2015

Từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng Bộ, ngành, địa phương; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền; từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh.

Tổ chức bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp theo tinh thần triệt để tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi NSNN. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo, quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau, đồng thời thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sẽ phát hành 3 tỷ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế

Cùng với việc tăng lương cơ sở, các đại biểu cũng tán thành thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2015 và năm 2016, trong đó, chỉ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 3 năm đến dưới 5 năm với tỷ lệ không quá 30% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành, 70% đảm bảo từ 5 năm trở lên.

Quốc hội cũng đồng ý giao Chính phủ thực hiện việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ, trên cơ sở so sánh, phân tích, đảm bảo có lợi cho quốc gia và chỉ thực hiện trong năm 2015 và năm 2016, với tổng mức phát hành tối đa là 3 tỷ USD.

Đồng thời, Quộc hội cũng đồng ý giao Chính phủ rà soát quy mô, thiết kế, hiệu quả và phân bổ 14.259 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên để đầu tư cho một số dự án cụ thể.

Trường hợp sau khi rà soát, phân bổ, ngoài số vốn dư nêu trên, nếu vẫn tiếp tục còn dư, giao Chính phủ phân bổ cho các dự án liên quan đến đầu tư xây dựng 2 tuyến đường này theo đúng quy định của pháp luật.

(T.N - Tổng hợp)