Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về kinh tế

Từ ngày 9 đến 14/11, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về kinh tế

Ngày mai, thứ 3 (10/11), Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014. Phiên họp này sẽ được truyền hình và phát thanh trực trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong tuần, Quốc hội cũng sẽ tiếp tục thảo luận và cho ý kiến các dự thảo luật như: Luật tạm giữ, tạm giam; Luật đấu giá tài sản; Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật tiếp cận thông tin; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật trưng cầu ý dân; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật báo chí (sửa đổi) và thảo luận kết quả việc triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36 của Quốc hội…

(PV)