Quý 1/2014: Thu ngân sách đạt 195.070 tỷ đồng

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, thu ngân sách Nhà nước tháng 3/2014 ước đạt 57.950 tỷ đồng, luỹ kế thu quý I/2014 đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thu nội địa tháng 3/2014 ước đạt 37.000 tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2014 đạt 133.680 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể thu tiền sử dụng đất tăng 16,3%); đánh giá chung tình hình thu nội địa 3 tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012 (đạt 22,7% dự toán), năm 2013 (đạt 20,9% dự toán). 

Cũng trong tháng 3/2014, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.000 tỷ đồng; luỹ kế thu quý I/2014 đạt 52.550 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2013 (chủ yếu do kim ngạch một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ); sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (18.000 tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I/2014 ước đạt 34.550 tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013...

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 3/2014 ước 82.190 tỷ đồng; luỹ kế chi quý I/2014 ước đạt 232.160 tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2013.

(PV)