Quý 1/2019: Thu ngân sách đạt 381 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm

(eFinance Online) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 3/2019 ước đạt gần 127,8 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu quý I/2019 đạt 381 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. 
Ông Ngô Chí Tùng, Phó chánh văn phòng, Bộ Tài chính chủ trì buổi họp báo quý 1/2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách quý 1/2019. Ảnh: HT.Ông Ngô Chí Tùng, Phó chánh văn phòng, Bộ Tài chính chủ trì buổi họp báo quý 1/2019 tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách quý 1/2019. Ảnh: HT.

Trong đó, thu nội địa, thực hiện tháng 3/2019 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 37 nghìn tỷ đồng so với tháng 2; luỹ kế thu quý 1/2019 đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018. Thu từ dầu thô, thực hiện tháng 3/2019 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 900 tỷ đồng so với tháng 2; luỹ kế thu quý 1/2019 đạt 12,28 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 3/2019 ước đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng so với tháng 2. Lũy kế thu quý 1/2019 đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (27,8 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt khoảng 53 nghìn tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, tổng chi NSNN tháng 3/2019 ước đạt 120,38 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi quý 1/2019 đạt 315,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán năm, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán năm, tăng 32,4%; chi trả nợ lãi đạt 30,76 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm, giảm 3,6%; chi thường xuyên đạt gần 237,2 nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 3/2019 và quý 1/2019 được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Do nhu cầu chi quý 1/2019 thấp, nên cân đối NSNN về tổng thể có thặng dư (thu lớn hơn chi). Để định hướng sự phát triển của thị trường và chủ yếu để cơ cấu lại nợ công về kỳ hạn nợ và lãi suất huy động, trong quý 1/2019, Bộ Tài chính thực hiện phát hành 69,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (chưa bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 12,35 năm, lãi suất bình quân là 4,91%/năm.

Tính đến 15/3/2019, hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát ước đạt 164.643 tỷ đồng, đạt 15,8% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 890 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,1 tỷ đồng.

PV