Quý 1/2019: Tổng số trích Quỹ BOG hơn 1.659 tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong quý 1/2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhằm công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng; tổng số trích Quỹ BOG trong quý 1/2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019): 1.659,258 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý 1/2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/3/2019): 5.787,683 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý 1/2019 là 3,406 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý 1/2019 (đến hết ngày 31/3/2019): - 620,643 tỷ đồng. 

PV